vodClassic

vodClassic

Lista dotacji 

1. Firma  VodCLASSIC uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie przez spółkę vodCLASSIC technologii do przetwarzania i udostępniania materiałów audio-video” w ramach działania RPO WSL 1.2.3 w łącznej sumie 750 000,00 zł.
(16.01.2014 r.)

 

vodClassic