Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację to kolejny instrument wspierający cyfryzację przedsiębiorstwa i wdrażanie przemysłu 4.0, którego wprowadzenie zaplanowano na 2022 r.

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą inwestować w automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. 

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości. 


Robot przemysłowy to maszyna:

 • automatycznie sterowana i programowalna,
 • wielozadaniowa,
 • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody,
 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych,
 • spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.


Maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych są w szczególności:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu,
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe,
 • tory jezdne,
 • słupowysięgniki,
 • obrotniki,
 • nastawniki,
 • stacje czyszczące,
 • stacje automatycznego ładowania,
 • stacje załadowcze lub odbiorcze,
 • złącza kolizyjne,
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem, służące do:

 1. nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,
 2. obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.


Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:

 1. robotów przemysłowych,
 2. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych,
 3. maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 4. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer),
 5. urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych.
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.


Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Żeby skorzystać z ulgi należy złożyć wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania, co oznacza, że możliwe będzie również łączenie jej z dotacjami.