Blog

Energetyka wodorowa jako filar Europejskiego Zielonego Ładu – co powinniśmy wiedzieć?

Neutralność klimatyczna to jeden z filarów zielonej transformacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Istotna dla tego procesu jest energetyka wodorowa. Ma ona w dalszej perspektywie zastąpić energetykę opartą na paliwach kopalnych. Nic w tym dziwnego – wodór jest wszak zarówno surowcem energetycznym, jak i doskonałym nośnikiem energii.  Europejski Zielony Ład a odnawialne źródła energii Europejski …

Energetyka wodorowa jako filar Europejskiego Zielonego Ładu – co powinniśmy wiedzieć?

KOREKTY FINANSOWE

KOREKTY FINASOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

Korekty finansowe w projektach unijnych to zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych, a w konsekwencji dotacji na dany wydatek w wysokości zależnej od skali przewinienia.  Korekty mogą zostać nałożone zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i po zakończeniu projektu, a nawet w okresie trwałości. W razie wykrycia nieprawidłowości beneficjent musi liczyć się z koniecznością zwrotu części bądź …

KOREKTY FINASOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

5 faktów o KRAJOWYM PLANIE ODBUDOWY

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, którego celem jest wzmocnienie rodzimej gospodarki, aby była ona w stanie sprostać kryzysom. Środki finansowe pochodzą z unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Część środków dla Polski opiewa na kwotę aż 58,1 mld euro. Krajowy Plan Odbudowy – co warto wiedzieć o tym programie? …

5 faktów o KRAJOWYM PLANIE ODBUDOWY

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ROBOTYZACJĘ?

W perspektywie finansowej 2021–2027 przewidziano aż ponad 7,9 miliardów euro na realizację inwestycji w priorytetowych obszarach związanych przede wszystkim z innowacyjnością, informatyzacją i ochroną środowiska. W ich ramach możliwe jest pozyskanie dofinansowania na robotyzację i cyfryzację. Już w 2021 r. przeprowadzono pilotaż Przemysł 4.0, którego celem było przygotowanie przedsiębiorstw sektora produkcji do transformacji i wdrożenia …

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ROBOTYZACJĘ?

FENG czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 wprowadzony zostanie system modułowy.   Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest kompleksowe dofinansowanie ścieżki powstawania innowacji.    Dofinansowanie obejmuje fazę badawczo-rozwojową i/lub wdrożenie wyników prac B+R. Ponadto dofinansowanie może obejmować nabycie infrastruktury B+R, wejście na rynki zagraniczne oraz podnoszenie kompetencji kadr na każdym z …

FENG czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

NOWY PROGRAM HORYZONT EUROPA – KOMU PRZYSŁUGUJE I JAK STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Program Horyzont Europa na lata 2021–2027 zastąpił wcześniejszy program Horyzont 2020. Jego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla działań naukowych oraz innowacyjnych. Wszystko po to, by usprawnić wdrażanie polityki Unii Europejskiej oraz rozwiązywać problemy o skali globalnej, do których należą m.in. zmiany klimatyczne. Horyzont Europa – podstawowe informacje  Program Horyzont Europa to największa dotychczasowa pomoc …

NOWY PROGRAM HORYZONT EUROPA – KOMU PRZYSŁUGUJE I JAK STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

JAK POZYSKAĆ WSPARCIE W OBSZARZE CYFRYZACJI?

Bon na cyfryzację stanowi cenne wsparcie dla sektora MŚP, który w sposób szczególny odczuwa negatywne konsekwencje gospodarcze związane z epidemią COVID-19. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej służą zmodyfikowaniu sposobu prowadzenia działalności, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować nawet w warunkach niepewności rynkowej. Bon na cyfryzację – podstawowe informacje Ostatni z naborów konkursowych w ramach działania 6.2 …

JAK POZYSKAĆ WSPARCIE W OBSZARZE CYFRYZACJI?

Obowiązki beneficjenta podczas korzystania z funduszy unijnych.

Pomimo niepewnych warunków rynkowych i politycznych – dotacje unijne cieszą się niesłabnącą popularnością. Jest to cenne wsparcie finansowe dla rozwoju innowacji i rozszerzania działalności na rynki zagraniczne. Jako beneficjent środków unijnych, nie możesz jednak zapomnieć o szeregu obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Tylko wówczas będziesz w stanie prawidłowo rozliczyć otrzymane wsparcie.  Podpisanie umowy o …

Obowiązki beneficjenta podczas korzystania z funduszy unijnych.