Doradztwo Unijne

Sprawdź oferowany przez nas zakres usług dodatkowych i dopasuj je do swoich potrzeb

OFERTA USŁUG W ZAKRESIE DORADZTWA UNIJNEGO

Procedura odwoławcza

 • przygotowanie odwołania lub zaopiniowanie opracowanego już przez Klienta protestu, lub skargi,
 • bieżące konsultacje dotyczące poszczególnych aspektów procesu odwoławczego. 

Raporty i analizy

 • kompleksowe opracowanie raportu prac B+R,
 • sporządzenie biznesplanu dla banku,
 • badanie rynku.

Koordynacja współpracy z jednostką B+R

 • obsługa powiązań kooperacyjnych i konsorcjów,
 • konsultacje opinii o innowacyjności,
 • koordynacja procesu opracowania agendy badawczej.

Rozliczenie projektu

 • przygotowanie sprawozdawczości i rozliczenie wniosku zgodnie z procedurami, 
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • obsługa kontaktu z jednostką nadzorującą (NCBiR, PARP, BGK, regionalne instytucje nadzorujące),
 • opracowanie cyklicznych raportów z prac B+R (jeśli dotyczy),
 • przygotowanie Beneficjenta do kontroli unijnej,
 • osobista asysta konsultanta przy kontroli unijnej,
 • sprawozdawczość w okresie trwałości,
 • specjalistyczne szkolenie z realizacji i rozliczania projektów UE.

Kompleksowa obsługa procedury ofertowej

 • pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia,
 • parametryzacja zakresu zamówienia,
 • opracowanie zapytania ofertowego, 
 • weryfikacja i wybór ofert,
 • opracowanie protokołu z wyboru ofert,
 • weryfikacja umowy z dostawcą pod kątem zgodności z wytycznymi projektów UE,
 • obsługa serwisów zamówień (baza konkurencyjności i inne).

Współpraca z podwykonawcami inwestycji

 • wsparcie w procesie zawierania umów,
 • pomoc w ustalaniu harmonogramów i zmian w umowach,
 • wsparcie w zawieraniu aneksów do umów.

Doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego

 • monitorowanie realizacji umów z dostawcami i wykonawcami,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów,
 • monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany.

Doradztwo prawno-podatkowe

Partnerem A1 Europe jest międzynarodowa kancelaria Rödl & Partner świadcząca zintegrowane usługi w zakresie: doradztwa prawnego, podatkowego audytu finansowego oraz Business Process Outsourcing.

Potrzebujesz usługi prawno-podatkowej? Zapraszamy do kontaktu.

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu i zakresu inwestycji.

Chcesz rozwinąć firmę? Planujesz wdrożyć innowacyjne rozwiązania? Przewidujesz ekspansję na rynki zagraniczne? Wszystkie te cele mogą zostać zrealizowane dzięki środkom pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej. Aby z nich skorzystać, musisz wiedzieć, kiedy odbywają się nabory i jakie są warunki udzielania wsparcia. Nie musisz jednak samodzielnie zapoznawać się z wszystkimi wytycznymi i regulaminami. Wystarczy, że skorzystasz z doradztwa unijnego, by zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji na realizację planowanej inwestycji. 

Jak znaleźć dofinansowanie? Skorzystaj z doradztwa unijnego

W perspektywie finansowej 2021 – 2027 przedsiębiorcy, organizacje czy jednostki budżetowe zainteresowane pozyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej mają możliwość aplikowania o środki pochodzące z:

 • Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS);
 • Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG);
 • Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS);
 • Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC);
 • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW);
 • Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich;
 • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST);
 • Programu Pomoc Żywnościowa;
 • Programu Ryby;
 • Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT);
 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Każdy z tych programów i funduszy ma odrębne strony internetowe, na których znaleźć można harmonogramy roczne naborów oraz informacje dotyczące aktualnych konkursów. 

Jak bez wsparcia specjalistów w zakresie doradztwa unijnego być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naborów w ramach poszczególnych programów i funduszy? Jest to wyzwanie niezwykle czasochłonne. Wymaga bowiem zaznajomienia się z zasadami poszczególnych naborów. Po wyborze tych, które pozwolą zrealizować cele projektu – konieczne jest stałe śledzenie harmonogramu w oczekiwaniu na ogłoszenie konkursu.

Czy prowadzenie biznesu, organizacji lub zarządzanie jednostką budżetową umożliwia wykonywanie tych wszystkich czynności, bez szkody dla codziennych obowiązków? 

Bezpieczniej jest skorzystać z doradztwa unijnego A1 Europe. Wystarczy przedstawić swoje potrzeby, aby specjaliści znaleźli najbardziej odpowiednie źródło finansowania, opracowali dokumentację aplikacyjną i zadbali o to, by jak najlepiej spełnić wymogi naboru, zwiększając tym samym szanse na pozyskanie środków z UE.

Firma A1 Europe specjalizująca się w doradztwie unijnym zaznajomiona jest z każdym dostępnym dla wnioskodawców programem i funduszem. Śledzi również harmonogramy naborów. Dzięki temu może wskazać nie tylko odpowiednie źródło wsparcia, ale również to, które da szansę zdobycia dotacji w możliwie szybkim terminie.

Skontaktuj się z nami