PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Posiadamy wiedzę i umiejętności, aby wesprzeć Klientów w działaniach związanych z pozyskaniem dotacji unijnych, znamy wszelkie procedury unijne. O funduszach wiemy wszystko! Dbamy o zadowolenie klienta, z którym współpracujemy na całym etapie ubiegania się o dofinansowanie oraz po jej uzyskaniu podczas realizacji projektu.

PRZEMYSŁAW J. SULICH

Założyciel firmy i Prezes Zarządu

Spina umiejętności współpracowników w precyzyjny mechanizm dostarczający wysokiej jakości produkt i usługi, dba o poprawę jakości pracy oraz znajdywanie rozwiązań „out of box”.

ROBERT PAWLAK

Dyrektor Operacyjny

Zarządza zespołem oraz koordynuje proces pozyskiwania i obsługi Klientów, organizuje struktury mające na celu realizację projektów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych.

AGNIESZKA SULICH

Prokurent, Product Manager

Współpracuje z Klientami od etapu formułowania inwestycji i doboru najlepszej formy finansowania, aż po etap pozyskania i rozliczenia projektu.

MICHAŁ MYNARSKI

Kierownik Projektów

Kieruje interdyscyplinarnym zespołem Specjalistów zajmującym się kreowaniem projektów, przygotowywaniem oraz rozliczaniem wniosków. Zarządza projektami badawczymi i inwestycyjnymi oraz odpowiada za rozwój naszego działu B+R i nowych usług.

ELŻBIETA SIUDAK

Prokurent, Office Manager

Odpowiedzialna za zarządzanie administracją oraz koordynowanie działem kadrowo – finansowym firmy.