Rozpocznij z nami nową perspektywę…

Od ponad osiemnastu lat skutecznie pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorstw z całej Polski. Sukcesy, jakie odnosimy w swojej działalności, zaowocowały obecnością 
A1 Europe m.in. w rankingu magazynów „Forbes” i „Fundusze Europejskie” w czołówce najskuteczniejszych firm konsultingowych w kraju.

O A1 EUROPE

Od wielu lat świadczymy kompleksową pomoc w całym procesie ubiegania się o fundusze europejskie zarówno  z krajowych jak i europejskich źródeł dofinansowania. Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą w pozyskiwaniu
i rozliczaniu dotacji z Unii Europejskiej. Wsparcie to, nakierowane jest między innymi na pisanie wniosków
o dotacje unijne
oraz sporządzenie stosownych aplikacji, selekcję najkorzystniejszych źródeł finansowania projektu, a także doskonalenie projektu inwestycji. Doradzamy, co zrobić, aby zdobyć dofinansowanie unijne
na inwestycje w innowacyjne technologie i prototypy.

Specjalizujemy się w projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych dla przedsiębiorstw z sektora przemysłu. Posiadamy również doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, które wymagają odpowiednich kompetencji, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej, którą jako Eksperci A1 Europe zapewniamy.

150 lat… to nasze wspólne doświadczenie w projektach badawczych
i rozwojowych. Doradzimy, jeśli potrzebujecie spojrzenia  z zewnątrz na optymalizację Waszych planów rozwojowych 
z wykorzystaniem dotacji z UE.

Przemysław Sulich,  Założyciel firmy i Prezes Zarządu

DLACZEGO A1 EUROPE?

0
SUMA POZYSKANYCH DOTACJI
0
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW​
0
LAT DOŚWIADCZENIA​

DOTACJE UNIJNE

Dotacje unijne to w dzisiejszych czasach duża szansa na pchnięcie firmy na nowe tory oraz przyspieszenie jej rozwoju. Dofinansowanie z Unii przeznaczyć można na inwestycje, projekty badawcze, infrastrukturę badawczą, działalność eksportową, zakup technologii czy doradztwo innowacyjne. Jednakże pozyskiwanie dotacji unijnych stanowi coraz większe wyzwanie dla początkujących jak i przedsiębiorców posiadających doświadczenie w tym zakresie. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 daje nowe nadzieje na bezzwrotne wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i przede wszystkim na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych.

Poprzeczka stawiana wnioskodawcom przez instytucje przyznające dotacje stawiana jest coraz wyżej.
Na przestrzeni już 4 perspektyw finansowych UE oraz programów przedakcesyjnych widzimy te zmiany
i przygotowujemy do nich naszych klientów już z wyprzedzeniem. Dlatego ważne jest, aby zapewnić sobie pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych od firm z wieloletnim doświadczeniem. A1 Europe od kilkunastu lat zbierając doświadczenie i know how w zdobywaniu i rozliczaniu dotacji krajowych oraz europejskich, wypracowała skuteczne metody pozyskiwania funduszy unijnych dla firm i podmiotów publicznych.

ZDOBYLIŚMY ZAUFANIE WIELU FIRM

Wybrani klienci, którzy nawiązali współpracę a A1 Europe począwszy od 2003 roku. Pełna lista w zakładce „Nasi Klienci”.

Doświadczenie i zaangażowanie pracowników firmy A1 Europe przyczyniło się do uzyskania pozytywnych ocen formalnych i merytorycznych składanych wniosków o dofinansowanie. Wysokie kompetencje oraz indywidualne podejście do klienta gwarantują udaną współpracę z firmą A1 Europe.

Chcielibyśmy polecić A1 Europe jako skuteczną firmę konsultingową pozyskującą dofinansowanie z europejskich programów dotacyjnych, gdyż w ciągu 6 lat współpracy udało nam się pozyskać kilkadziesiąt milionów dofinansowania.

Dzięki kompetencji i doświadczeniu konsultantów A1 Europe w prowadzeniu projektów osiągnięte zostały zakładane cele i rezultaty, a wszystkie etapy przygotowania i oceny wniosku na bieżąco były monitorowane i uzgadniane. Firma A1 Europe w pełni wywiązała się ze zleconego jej zakresu prac, okazała się tym samym rzetelnym, kompetentnym i przede wszystkim skutecznym partnerem biznesowym.

A1 Europe została wykonawcą naszego zlecenia ze względu na jakość oferowanych usług i nieposzlakowaną opinię na runku. Firmę polecił nam inny klient A1 Europe, który był bardzo zadowolony z przebiegu współpracy. Nasza decyzja także okazała się słuszna. Prace nie tylko przebiegały sprawnie, ale odbywały się również w atmosferze dobrego zrozumienia.

Dziękujemy, za rzetelne i skuteczne przeprowadzenie procesu pozyskiwania dotacji. Możemy polecić firmę A1 Europe wszystkim podmiotom poszukującym profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w staraniu się o fundusze z UE

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani usługami świadczonymi przez A1 Europe i bez wahania rekomendujemy korzystanie z pomocy oferowanej przez tę firmę wszystkim przedsiębiorcom poszukującym fachowego i kompleksowego wsparcia w staraniu się o fundusze z UE oraz rozliczaniu projektów

Z przyjemnością rekomendujemy firmę A1 Europe jako skuteczną firmę pozyskującą bezzwrotne dotacje z UE. Dzięki wsparciu polegającemu na przygotowaniu kompletnego wniosku aplikacyjnego uzyskaliśmy pozytywna decyzję o przyznaniu dotacji.

A1 Europe sprawdziła się jako solidny i rzetelny partner w zakresie pozyskiwania dotacji europejskich i z przekonaniem pragniemy polecić jej usługi także innym przedsiębiorcom.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze europejskie to nie tylko bezzwrotne dotacje, ale również inne instrumenty wsparcia przedsiębiorców takie jak ulgi, pożyczki, poręczenia, gwarancje i wsparcie doradcze.
Nasi Eksperci pomogą Państwu wybrać najbardziej odpowiednie formy wsparcia publicznego
i niekoniecznie musi to być dofinansowanie unijne. Istnieje szeroka paleta pomocy publicznej finansowana przez środki krajowe jak np. ulga B+R, ulga związana z prawami własności intelektualnej IP BOX, ulga podatkowa w Polskiej Strefie Inwestycji czy pożyczki płynnościowe.

Aktualności

INNOWACJE W ŻYWIENIU

1 czerwca 2022Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do…

Dotacje na BHP

26 maja 2022  Już w czerwcu rusza konkurs w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy nawet do 300 000 zł.   Na co? Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych m.in: -…

ROBOGRANT branża meblarska

11 maja 2022W II kwartale 2022, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi nabór wniosków w ramach programu ROBOGRANT. Jest to kolejny bezzwrotny instrument finansowy wspierający przedsiębiorców. Firmy produkujące meble będą mogły pozyskać nawet 850 tys. zł. dofinansowania na zakup urządzeń i oprogramowania…

INTERNACJONALIZACJA MŚP

7 kwietnia 20221 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Na co? usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego; m.in. koszty materiałów…

Najczęściej zadawane pytania

Przygotowanie firmy do pozyskania dotacji jest procesem bardzo złożonym, a konieczne do podjęcia działania wynikają z dokumentacji konkursowej. Pierwszym krokiem musi być zidentyfikowanie potrzeb, analiza rynku i identyfikacja konkurencji. Następnie niezbędne jest wybranie odpowiedniego programu i naboru wniosków. Kolejnym krokiem jest analiza kryteriów wyboru projektów i zestawienie ich z rzeczywistą sytuacją wnioskodawcy.

W ramach tych kroków należy zidentyfikować własne zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, które mogą być nieodzowne do przygotowania i realizacji projektu, oszacowanie wartości wszystkich wydatków, zaplanowanie do pozyskania brakujących pracowników, środków finansowych i zadbanie o formalno – prawne aspekty przedsięwzięcia. Na końcu tego procesu jest przygotowanie wniosku.

O dotację co do zasady mogą ubiegać się wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjnej nieposiadające osobowości prawnej, które spełnią kryteria określone przez dany konkurs o dotację. W praktyce każdy program i nabór wniosków, w ramach którego składane są projekty, inaczej definiują potencjalnych wnioskodawców, dlatego też przy wyborze najbardziej odpowiedniego konkursu należy dokładnie przeanalizować listę podmiotów uprawnionych, gdyż krąg wnioskodawców zawsze jest ograniczony.

Projekty badawczo-rozwojowe to projekty, których celem jest rozwiązanie określonego problemu technologicznego, czyli zmniejszenie niepewności badawczej. W ramach projektów B+R dofinansowaniu podlegają z reguły badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Projekty inwestycyjne to inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, które obejmują głównie środki trwałe (maszyny, urządzenia, nieruchomości) oraz wartości niematerialne i prawne.

Ulga na działalność badawczo – rozwojową jest ulgą podatkową odliczaną od PIT lub CIT. Skorzystanie z tej ulgi pozwala przedsiębiorstwom dodatkowo obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę wydatkowaną na cele B+R w 100% tych kosztów, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych aż o 150%. Wśród kosztów kwalifikowalnych w ramach ww. ulgi należy wymienić przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace badawczo – rozwojowe, zakup materiałów i surowców, zakup badań, ekspertyz i innych usług badawczych oraz wydatki poniesione na korzystanie z aparatury wykorzystywanej w działalności B+R.

Z ulgi skorzystać mogą tylko podmioty, które ponoszą wydatki na działalność B+R.

Możliwość zakupu gruntu pod inwestycję zależy od programu i konkretnego naboru wniosków. W części naborów wniosków istnieje możliwość zakupu gruntu do 10% wartości pozostałych kosztów projektu.
O fundusze unijne można się starać w ramach polskich programów operacyjnych i w ramach programów ogólnoeuropejskich jak np. Horyzont Europa, czy LIFE. Proces przyznawania i rozliczania dotacji obsługiwany jest przez kilkadziesiąt podmiotów. W Polsce największe to Narodowe Centrum Badań Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszym krokiem do pozyskania dotacji jest złożenie wniosku do instytucji wskazanej w regulaminie wybranego konkursu.
Tak. Jeśli wnioskodawca spełnia kryteria wyboru, to taki podmiot może otrzymać dotację. Pochodzenie kapitału nie ma znaczenia.

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego w niewielkiej wysokości. Jej uzyskanie jest z reguły prostsze niż w przypadku innych form pomocy publicznej jak np. pomoc na badania i rozwój czy regionalna pomoc inwestycyjna. Limit pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat wynosi 200 000 euro, a w przypadku podmiotów z sektora transportu 100 000 euro.

ZAMÓW NEWSLETTER

Zapisując się do newslettera, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na wskazany adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest A1 EUROPE SP. Z O.O SP.K. Polityka prywatności

  Dotacje unijne to sposób na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych twojej firmy, gdy sam nie dysponujesz funduszami w odpowiedniej wysokości. Dzięki temu możesz rozwinąć przedsiębiorstwo i konkurować z innymi podmiotami na terenie całej Unii Europejskiej. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie to warto powierzyć doradcom A1 Europe.

  Dotacje unijne – pozyskaj wsparcie na start i rozwój firmy

  Dofinansowania unijne dla firm to forma pomocy dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

  Pozyskanie dotacji to przede wszystkim szansa na rozwój i wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli rozważasz aplikowanie o dofinansowanie unijne w Krakowie – skorzystaj ze wsparcia i doświadczenia doradców A1 Europe, zwiększając tym samym szansę na pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

  Planujesz zrealizować innowacyjny projekt badawczy, wdrożyć rozwiązania ekologiczne i informatyczne lub rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne? Dofinansowania Unii Europejskiej dostarczą ci środki finansowe, dzięki którym osiągniesz wyznaczone cele biznesowe.

  Dofinansowanie unijne to także szansa dla przedsiębiorców, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą. Możesz w ten sposób pozyskać środki, dzięki którym już od samego początku twój biznes będzie przynosił zyski. Dofinansowanie z Unii Europejskiej możesz także przeznaczyć na kształcenie (w tym uczestnictwo w kursach i szkoleniach), co pozwoli ci rozwijać firmę zgodnie z wymaganiami konkurencyjnego rynku.

  Pozyskiwanie dotacji jest procesem wieloetapowym i wymaga dużej wiedzy zarówno na temat kryteriów formalnych i merytorycznych naborów, jak i prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. Jeśli planujesz rozwijać swoją firmę w Małopolsce, skorzystaj z możliwości pozyskania dofinansowania unijnego w Krakowie we współpracy z doradcami A1 Europe.

  Dofinansowania unijne dla firm na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  W perspektywie finansowej 2021-2027 pojawiły się nowe możliwości pozyskania dofinansowania unijnego do działalności gospodarczej.

  Kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) jest Fundusz dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jego celem jest wspieranie innowacyjnych prac badawczych i nowoczesnych technologii, aby wzmocnić konkurencyjność nowo powstającego przedsiębiorstwa.

  Następcą Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) będą natomiast Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Będą mogli skorzystać z niego zakładający działalność gospodarczą, chcąc pozyskać środki na założenie firmy, bieżące wydatki w pierwszym półroczu działalności oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu.

  Dotacje Unijne dla firm na rozwój działalności gospodarczej

  Dotacje unijne dla firm już istniejących skierowane są przede wszystkim do tych firm, które stawiają na innowacyjność procesową i produktową.

  W celu realizacji prac badawczych, czy wdrożenia ekologicznych rozwiązań będziesz mógł skorzystać z dotacji dla firm ze środków:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO),
  • Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
  • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW).

  Jeśli planujesz wzmacniać konkurencyjność swojej firmy w województwie małopolskim – aplikuj o przyznanie dotacji unijnej w Krakowie ze środków RPO WM. W przypadku działalności gospodarczej na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z pominięciem Warszawy) – zainteresuj się FEPW. Jeśli natomiast zależy ci przede wszystkim na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań – aplikuj o dotacje unijne dla firm z FENG.

  Każdy z tych programów wymaga znajomości innych kryteriów naboru i oceny wniosków. Różne są też dokumenty, na podstawie których oceniana jest inwestycja i jej celowość. Znajomość tych zasad przesądzić może o sukcesie bądź porażce twojego projektu.

  Na jakie cele mogą być pozyskiwane Fundusze Unijne?

  Pozyskiwanie Funduszy Unijnych ma największą szansę powodzenia w przypadku inwestycji, które przewidują:

  • projekty badawcze i wdrażanie innowacji,
  • rozwój działalności już istniejącej firmy,
  • informatyzację,
  • wdrożenie rozwiązań ekologicznych,
  • przygotowanie strategii i prowadzenie działalności za granicą,
  • uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

  Na realizację inwestycji w latach 2021-2027 dla Polski przeznaczonych zostało 75 mld euro. Około 60 proc. tych środków alokowanych zostało do programów krajowych, a pozostałe 40 proc. zasili programy regionalne.

  Pozyskane z tych źródeł dotacje unijne dla firm jednoosobowych (oraz tych większych) mogą być przeznaczone zarówno na zakup nowego sprzętu, jak i rozbudowę istniejącej infrastruktury. Wszystko po to, by zwiększyć konkurencyjność firmy np. poprzez wdrożenie innowacji czy poszerzenie zakresu świadczonych usług.

  Fundusze Unijne – pomoc w pozyskiwaniu 

  Opublikowany 30 czerwca Pakiet Rozporządzeń o Funduszach Europejskich dla Polityki Spójności na lata 2021-2027 wprowadza rozporządzenia dotyczące czterech mechanizmów wsparcia finansowego. Fundusze Europejskie, które mają wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego zadaniem jest m.in. zwiększenie dostępności usług, tworzenie nowych i ochrona już istniejących miejsc pracy, a także wsparcie inwestycji produkcyjnych.

  Jeśli planujesz aplikować o przyznanie funduszy europejskich w Małopolsce – możesz samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację lub skorzystać z pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych oferowanej przez doradców A1 Europe. Wsparcie to obejmuje:

  • konsultację i analizę projektu,
  • planowanie projektu,
  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • obsługę procesu oceny projektu,
  • rozliczenie projektu.

  Pozyskiwanie funduszy unijnych zacznij od przeanalizowania potencjału swojego projektu w kontekście kryteriów naboru. Jeśli inwestycja ma szansę na pozyskanie bezzwrotnej dotacji, możesz zacząć kompletować niezbędną dokumentację:

  • wniosek o dofinansowanie,
  • studium wykonalności,
  • analizę finansową,
  • załączniki (m.in. pozwolenie na budowę, kosztorys, opinia o innowacyjności).

  Przygotowując samodzielnie dokumentację projektową – mając na celu pozyskania funduszy europejskich z małopolskiego RPO lub programów krajowych – ryzykujesz odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych lub niską ocenę merytoryczną projektu. Korzystając natomiast z pomocy doradców A1 Europe – masz pewność, że twoja inwestycja zostanie zaprezentowana w taki sposób, by zyskać jak największą liczbę punktów i otrzymać dotację.U