Kariera

Jesteśmy specjalistami w zakresie doradztwa unijnego i zarządzania projektami. Od 2003 roku zrealizowaliśmy kilkaset projektów, m.in. badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, ekologicznych, informatycznych oraz związanych z aktywnością międzynarodową. Chętnie podzielimy się z Tobą wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami, wynikającymi z naszego doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów unijnych!

Jeżeli interesuje Państwa współpraca i odbycie praktyki zawodowej, prosimy o załączenie swojego CV i listu motywacyjnego.

W przypadku pozytywnej oceny kwalifikacji i umiejętności skontaktujemy się z wybranymi osobami.
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@a1europe.pl

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: Konsultant/Specjalista ds. Funduszy Unijnych   / *Programów Ramowych

Miejsce pracy: Kraków

Co możemy zaoferować?

Pracę w firmie,  z ponad 18 letnim doświadczeniem na rynku
Długą perspektywę współpracy z możliwością wyboru formy zatrudnienia,

 • Atrakcyjny model wynagradzania,
 • Szansę pełnego wykorzystania swoich możliwości oraz ambicji,
 • Atrakcyjne środowisko pracy w zgranym i pomocnym zespole,
 • Praca z polskimi oraz międzynarodowymi firmami,
 • Pyszną kawę, owocowe czwartki oraz moc słodyczy do wyboru.

Jakie będą Twoje obowiązki?

 • Analiza możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i B+R  z programów unijnych, w szczególności z Horyzontu Europa
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w j. polskim i j. angielskim do programu Horyzont Europa: formalnej i merytorycznej (w tym pomoc w przygotowaniu prezentacji) niezbędnej w toku składania wniosków oraz rozliczania projektów,
 • Praca przy innych projektach o charakterze doradczym (także międzynarodowych),
 • Przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
 • Współpraca z zespołem w zakresie merytorycznej zawartości projektów,
 • Bieżący kontakt z Klientem oraz przedstawicielami instytucji wdrażających środki pomocowe,
 • Stałe aktualizowanie wiedzy z zakresu unijnych dofinansowań dla biznesu.

Jakie są nasze wymagania?

 • Minimum 2-letnie doświadczenie poparte referencjami w samodzielnym pisaniu wniosków unijnych w ramach  Horyzontu 2020 lub Horyzontu Europa o wartości powyżej 2 mln zł dla przedsiębiorstw indywidualnych i konsorcjów
 • Wymagane obligatoryjne doświadczenie w zakresie: pisania i rozliczania wniosków z Horyzontu 2020 lub Horyzontu Europa: należy wskazać co najmniej 3 projekty, które uzyskały rekomendację i 1 projekt samodzielnie rozliczony (proszę podać: wnioskodawcę, tytuł projektu, wartość projektu, nazwa programu i naboru)
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie wniosków w j. angielskim (poza słownictwem specjalistycznym)
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność w j. angielskim, sumienność i odpowiedzialność,
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub IPMA) wraz z certyfikatami będzie dodatkowym atutem,

ZAINTERESOWANYCH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZESYŁANIE APLIKACJI (CV ORAZ LIST MOTYWACYJNY Z ODNIESIENIEM DO DOŚWIADCZEŃ W W/W ZAKRESIE I WŁASNYMI OCZEKIWANIAMI), ZNAJDUJĄCY SIĘ POD OGŁOSZENIEM. INFORMUJEMY, IŻ WNIKLIWIE ZAPOZNAMY SIĘ Z WSZYSTKIMI NADESŁANYMI DOKUMENTAMI I SKONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. PROSIMY O DOPISANIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W MOJEJ APLIKACJI DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESÓW REKRUTACJI (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TJ. DZ. U. Z 2002 R., NR 101, POZ. 926, ZE ZM.), PROWADZONYCH PRZEZ A1 EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE.”