Dotacje dla firm już istniejących

Dzięki funduszom unijnym firmy stale mogą się rozwijać. W przypadku ubiegania się o dotacje unijne dla firm już istniejących na rozwój działalności potrzebny będzie pomysł na produkt lub usługę, która wyróżni się na tle innych firm, a tym sami poprawi jakość życia konsumentów. 

Dotacje Unijne dla firm już istniejących 2021, Dotacje na rozwój firmy  

Dotacje unijne dla istniejących firm są szansą zarówno dla ich rozwoju, jak i rozwoju nowoczesnych narzędzi i technologii. W nowej unijnej perspektywie realizacja inwestycji technologicznych to na pewno kolejna możliwość na dotacje unijne dla firm już istniejących. Inwestycje technologiczne mają na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych, lub ulepszonych towarów, procesów lub usług. W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 będzie wiele możliwości ubiegania się o dotacje dla firm już istniejących, ponieważ Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu i otrzyma z Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę i inne. 

Fundusze unijne dla istniejących firm 2021– FENG

Dotacje z Unii na rozwój firmy w nowej perspektywie 2021-2027 dostępne będą z kilku programów. Najpopularniejszym będzie FENG- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest on jednym z najważniejszych programów ogólnokrajowych, z którego w najbliższych latach będą mogli korzystać polskie firmy, dlatego przedsiębiorcy ubiegający się o fundusze unijne na rozwój firmy będą najczęściej korzystać z możliwości sfinansowania swojej działalności w ramach konkursów z tego programu. Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości stanowić będzie jeden z głównych priorytetów. 

Najważniejsze cele FENG-a to zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, transformacji przemysłowej i transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Na realizację tego programu przeznaczono około 36 mld zł i skierowany jest on dla firm, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną oraz chcą zwiększyć swój potencjał innowacyjności. Skorzystać będą mogli m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, w szczególności ośrodki innowacji. Nabory w ramach FENG na dotacje unijne na rozwój firmy będzie można wykorzystać na badania (B+R+I), wdrażanie innowacji czy wykorzystanie zaawansowanych technologii.

Fundusze na rozwój firmy- FEnIKS z budżetem w wysokości 25 mld EUR.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko zapewnią dotacje na rozwój firmy m.in. na największe inwestycje infrastrukturalne, ochrona środowiska- wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, zmiany w energetyce i OZE. Najważniejsze z nich to między innymi rozbudowa systemu energetycznego, farmy wiatrowe oraz inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego. 

Oferta skierowana będzie do przedsiębiorców, przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii oraz innych, jak jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, podmioty zarządzające infrastrukturą itp.

Dotacje unijne na rozwój firmy w ramach konkursów regionalnych 2021-2027

Inwestycje będą realizowane tak jak w poprzednich okresach zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 40% funduszy z polityki spójności zostało podzielone na programy regionalne. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o fundusze europejskie dla istniejących firm z poszczególnych konkursów danego województwa. Zgodnie z założeniami nowe programy unijne realizowane na poziomie krajowym, skupiać będą się za podobnym jak do tej pory zakresie tematycznym i wspierać będą rozwój, badania, innowacje i nowe inwestycje. Najczęściej, aby uzyskać fundusze na rozwój firmy, musisz realizować przedsięwzięcie innowacyjne, to znaczy wprowadzające nowe albo ulepszające dotychczasowe produkty lub usługi na skalę całego województwa. Pozostałe inwestycje firm, będą mogły uzyskać tylko wsparcie głównie w postaci pożyczek.

Dotacje unijne dla firm już istniejących 2021– dodatkowe wsparcie dla firm

Horyzont Europa 2021-2027 to nowy program w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. Program ten będzie zapewniać wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna na sytuacje kryzysowe.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Sześć regionów może ubiegać się o dodatkowe fundusze na rozwój firmy (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) i otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności na rekonstrukcję regionów wysoko uprzemysłowionych. Środki finansowe przeznaczone zostaną głównie na wsparcie inwestycji produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, tworzenie nowych firm, badania i innowacje, odbudowę środowiska, energię odnawialną.

Według zapowiedzi planowana jest kontynuacja wielu konkursów z poprzedniej perspektywy w ramach programu FENG 2021-2027. Spodziewamy się m.in. naborów takich jak obecnych 3.2.1 Badania na rynek oraz 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i innych, z których polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dotacji na rozwój firmy.

Skontaktuj się z nami