Ulga na innowacyjnych pracowników

Preferencja w postaci ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, to nowe rozwiązanie proinnowacyjne dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność B+R i zatrudniają wykwalifikowanych pracowników do jej wykonywania. Dzięki tej uldze firmy inwestujące m.in. w personel B+R, programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy innych naukowców, będą mogły zaproponować im wyższe wynagrodzenie.

Nierozliczona w roku poprzednim ulga B+R z powodu np. w danym roku podatkowym firma poniosła stratę lub wysokość przysługującej ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu, daje możliwość bieżącego odliczenia podatku od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od dochodów osób fizycznych, z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • praw autorskich.


Do ulgi kwalifikuję się tylko osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R w danym miesiącu:

  • wynosi co najmniej 50%.


Jak wskazuje resort finansów, przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.