Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to kolejna preferencja podatkowa na przedsiębiorstw, które w ramach prowadzonej działalności B+R, będą testować prototypy. Po pierwsze podmiot budujący prototyp będzie mógł zaliczyć koszty jego wytworzenia i testowania do kosztów uzyskania przychodów, a pod drugie dodatkowo w ramach ulgi na prototyp przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania kolejne 30% tych wydatków. Tym samym wydatki ponoszone na budowę prototypów dają 130% korzyści. 

Ulga na prototyp dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i przed sprzedażą.

Ulgę można zastosować nie tylko w przypadku najbardziej zaawansowanych innowacji. Wystarczające jest, że produkt będzie nowością w skali firmy.

Nowy produkt to produkt, który powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych (prac B+R) prowadzonych przez przedsiębiorcę. 

Uldze nie podlegają usługi.

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji, niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. W trakcie produkcji próbnej można wykonać próby i testy przed produkcją na masową skalę. 

Wprowadzenie na rynek nowego produktu obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń potrzebnych, żeby zacząć go sprzedawać.


Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.


Koszty produkcji próbnej nowego produktu to:

  • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia),
  • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania ww. środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.


Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to:

  • koszty badań, ekspertyz,
  • wydatki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania: certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa,
  • koszty uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań – związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania,
  • koszty badań cyklu życia produktu,
  • wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych.


Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych.

To co można zauważyć to duże podobieństwo do ulgi B+R, co powoduje, że również w jej przypadku nie powinno być przeszkód w łączeniu dotacji z ulgą na prototyp. Koszty ponoszone w ramach tej ulgi są kontynuacją działań związanych z prowadzeniem prac B+R związanych z ulgą B+R.