Aktualności
20.06 środa

W ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.2.2 firma Raytech Piotr Kasprzycki, uzyskała dofinasowanie w wysokości 1 495 551,75zł  na projekt pt. „Budowa...

13.06 środa

Do 10 lipca 2018 roku wyłącznie branża motoryzacyjna może pozyskać nawet 24 000 000 zł dotacji na projekt badawczo-rozwojowy w ramach działania POIR 1.2 INNOMOTO.
Termin: 11 maja2018 -10 lipca 2018
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw
...

8.06 piątek

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta Apa Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo otrzymało dotację w wysokości 1 489 847,87zł  w ramach RPOWSL, działania 1.2  ”Opracowanie systemu na zarządzania energią w budynkach”. Razem z naszym Klientem cieszymy się z...

Strony