Aktualności
23.10 poniedziałek
A1 Europe, sukces, nabór 2.1 POIR, laboratorium

W ostatni piątek ogłoszono możliwość składania wniosków w ramach działania 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-...

18.10 środa
sukcesy A1

Czterech naszych Klientów zostało beneficjentami RPO Województwa Śląskiego w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MŚP. Cieszymy się, że...

Strony