Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Lista dotacji 

1. Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskała dotację na projekt pt.”Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości”, w ramach Priorytet 7 NMF i MF EOG na łączną kwotę 15 725 000 zł 
(21.05.2007 r.)

 

Ministerstwo Sprawiedliwości