A1 Europe Sp. z o.o.

wejście B, 2 piętro, ul.Wadowicka 8A,  30-415 Kraków

KRS: 0000031545 NIP: 945-18-93-683 REGON: 351570429

tel: (+48 12) 259 80 70-71

fax: (+48 12) 398 21 88

email: biuro@a1europe.pl

kontakt w godz. 8.00-16.00

Kapitał zakładowy: 150 000 PLN

Bank Zachodni WBK S.A.
11 1090 1665 0000 0001 1660 2843

 

A1 Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

wejście B, 2 piętro, ul.Wadowicka 8A,  30-415 Kraków

KRS: 0000525821 NIP: 679-310-42-74 REGON: 123223443

emailbiuro@komandytowa.a1europe.pl