Aktualności

  1. Aktualności

Firma Wotel Sp.o.o dzięki pomocy A1 Europe otrzymała dotację w wysokości 12 655 124,44 zł na projekt pt. "Opracowanie technologii pływających hoteli". z programu POIR 1.1.1. Całkowita wartość projektu to 16 046 068,73 zł. ...

Już 15 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na działanie POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Środki przeznaczone na dofinansowanie to aż 550 mln PLN.  Kredyt technologiczny to...

Kolejny sukces A1 Europe! W ramach działania POIR 1.1.1, przedsiębiorstwo Racket Science Studios uzyskało dotację w wysokości 1 629 705,50 zł., projekt pt.„Opracowanie elektronicznego sędziego tenisa.”...

​Następne dotacje na rozwój firmy i projekty badawcze tym razem związane z oszczędzaniem energii. Przedsiębiorstwo Bud Pis uzyskało dotację w wysokości 2 118 250,00 zł w ramach działania 1.2 RPO Województwa...

Mamy ogromną przyjemność poinformować o wysokiej skuteczności A1 Europe. Kolejny już Klient, tym razem firma Apa Sp z o.o, otrzymało dotację w wysokości 1 489 847,87zł w ramach RPOWSL, działania 1.2...

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta ETICOD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo otrzymało dotację w wysokości 1 971 900,00 zł w ramach RPO Województwa Śląskiego -  działanie 3...

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.05-03.06.2018 biuro A1 Europe będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu po dłuższym weekendzie. Zespoł A1 Europe.   Partnerzy  ...

Przy pomocy firmy A1 Europe Tauron Polska pozyskał środki w ramach programu PFR Starter - FIZ na utworzenie pierwszego korporacyjnego funduszu inwestycyjnego dla innowacji w branży energetycznej. Docelowa...

W ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.2.2 firma Raytech Piotr Kasprzycki, uzyskała dofinasowanie w wysokości 1 495 551,75zł  na projekt pt. „Budowa...

Do 10 lipca 2018 roku wyłącznie branża motoryzacyjna może pozyskać nawet 24 000 000 zł dotacji na projekt badawczo-rozwojowy w ramach działania POIR 1.2 INNOMOTO. Termin: 11 maja2018 -10 lipca 2018 Wnioskodawcy:...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem magazynu WI. A1 Europe ma zaszczyt był współzałożycielem Komisji Innowacyjności w Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej, będącej...

Nabór w I etapie potrwa od 12 września do 19 grudnia 2018 r. W jego ramach będzie można się ubiegać o dotacje na przeprowadzenie audytów wzorniczych obejmujących analizę wzorniczą przedsiębiorcy i jego otoczenia...

28 maja 2018 roku rusza ogólnopolski program POIR, działanie 2.1  Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt...

Dołącz do grona naszych Partnerów. Chętnie nawiążemy współpracę z partnerami technologicznymi, firmami z branży produkcyjnej, finansowej, organizacjami i stworzyszeniami jak również z jednostkami badawczo-naukowymi. Kojarzymy potrzeby...

Mamy ogromną przyjemność poinformować o sukcesie naszego Klienta TAURON WYTWARZANIE S.A. w Konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.  Konsorcjum otrzymało dotację...

W ostatnim naborze firma Paweł Paździerz P.P.H.U. „PABLO” otrzymała dotacje w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego, działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej...

W ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.2.1 ”Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw” firma Blue Brain Sp. z o.o. uzyskała dofinasowanie w wysokości 1 308 760,00 zł na...

Dotacje na Śląsku! Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz Firma w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Śląskiego uzyskała wsparcie o...

1 marca br. ruszają kolejne nabory w ramach PO IR działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  W...

Już za dwa tygodnie - 28 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na projekty badawczo-rozowjowe przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, włącznie z uruchomieniem...

W Małopolsce od 28 lutego będzie możliwe składanie wniosków w ramach konkursu 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Poddziałanie 1.2.1 skierowane jest do szerokiej...