DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu, etap II

Nazwa beneficjenta: 

A1 Europe Sp. z o.o.

Tytuł projektu: 

Rozpoczęcie działalności eksportowej w zakresie usług doradczych

Wkład Unii Europejskiej: 

199 200,00 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych

Wartość projektu: 

398 400,00 PLN

Okres realizacji: 

01/10/2010 do 30/09/2012
Innowacyjna gospodarka
Logo A1
Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet III - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Działanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

Nazwa beneficjenta: 

A1 Europe Sp. z o.o.

Tytuł projektu: 

Przygotowanie dokumentacji do pozyskania kapitału dla firmy A1 Europe

Wkład Unii Europejskiej: 

80 000,00 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych

Wartość projektu: 

195 200,00 PLN

Okres realizacji: 

01/12/2010 do 31/05/2011
Innowacyjna gospodarka
Logo A1
Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strony