Blog

ULGI I DOTACJE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W NOWEJ PERSPEKTYWIE UNIJNEJ 2021-2027

Od stycznia 2021 r. trwa nowa perspektywa unijna, do której rozpoczęcia realizacji przygotowuje się Polska. Budżet do rozdysponowania wynosi 770 mld zł. Nie oznacza to jednak całkowite zamknięcie mijającej perspektywy. Obecni przedsiębiorcy, korzystający z dotacji unijnych, zgodnie z przyjętą zasadą rozliczać swoje projekty będą mogli do 31 grudnia 2023 r. Do tego dnia (jeśli w …

ULGI I DOTACJE ORAZ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W NOWEJ PERSPEKTYWIE UNIJNEJ 2021-2027

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA START, ROZWÓJ TECHNOLOGII

Dofinansowanie dla firmy to bezzwrotna forma wsparcia ze środków Unii Europejskiej, która ma zachęcić do założenia działalności gospodarczej oraz wesprzeć rozwój przedsiębiorstw już istniejących. Jakie możliwości pozyskania kapitału na start, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mają przedsiębiorcy w 2021 r.? Jakie zmiany przyniesie nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027?  DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2021 Rok …

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA START, ROZWÓJ TECHNOLOGII

FARMY FOTOWOLTAICZNE: TREND CZY PRZYSZŁOŚĆ? JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ UNIJNĄ DO FARM FOTOWOLTAICZNYCH?

Realizacja inwestycji opierających się na odnawialnych źródłach energii staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Farmy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, ale również wsparcie działań proekologicznych. Czym są farmy fotowoltaiczne? Kto i dlaczego powinien się nimi w szczególności zainteresować? Jak sfinansować taką inwestycję? FARMA FOTOWOLTAICZNA: CO TO? Pierwszą farmę …

FARMY FOTOWOLTAICZNE: TREND CZY PRZYSZŁOŚĆ? JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ UNIJNĄ DO FARM FOTOWOLTAICZNYCH?

DOTACJA NA KONCIE, CZYLI JAK ROZLICZYĆ PROJEKT

Przyznanie dotacji jest dla każdego niewątpliwie dużym sukcesem. Ale poza samym faktem przyznania dotacji, do pełnej satysfakcji konieczne jest także rozliczenie projektu. Niejednokrotnie bywa to jednak trudniejsze niż samo przygotowania aplikacji. Proces rozliczania projektu ściśle związany jest z faktycznie wykonanymi zadaniami, a rzeczywistość najczęściej odbiega od planu zawartego we wniosku. Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, …

DOTACJA NA KONCIE, CZYLI JAK ROZLICZYĆ PROJEKT

CZY WARTO I PO CO TWORZYĆ DZIAŁ B+R W FIRMIE?

CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA? Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT, działalność badawczo-rozwojowa to „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”. Skoro można tworzyć własne, nowe rozwiązania, po co zatem sprzedawać innych …

CZY WARTO I PO CO TWORZYĆ DZIAŁ B+R W FIRMIE?

DOTACJA UNIJNE DLA FIRM: GDZIE SZUKAĆ SPOSOBÓW FINANSOWANIA WŁASNEGO BIZNESU?

Perspektywa finansowa 2021 – 2027 przewiduje aż 159 miliardów euro na inwestycje realizowane przez Polskę. Część tych środków stanowić będą dotacje unijne dla firm. Umowa Partnerstwa ma określić, jaki ich procent zostanie przekazany na realizację projektów wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość. Podobnie jak w latach 2014 – 2020, w nowej perspektywie 2021-2027, najwięcej form finansowania biznesu …

DOTACJA UNIJNE DLA FIRM: GDZIE SZUKAĆ SPOSOBÓW FINANSOWANIA WŁASNEGO BIZNESU?

FENIKS – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO

FEnIKS w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 będzie następcą obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidziano w nim dofinansowanie w wysokości 25 mld EUR (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska). W nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia będzie dotacja. Jest to forma bezzwrotna mająca zastosowanie w projektach, które nie generują dochodów. Proponowany podział środków …

FENIKS – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO

sukces, zespół, dotacja unijna 2022

FUNDUSZE UNIJNE: 5 FAKTÓW, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOTACJĘ UNIJNĄ

Korzyści pozyskiwania funduszy unijnych widoczne są na każdym kroku. Rozbudowane e-usługi, zmodernizowane przedsiębiorstwa produkcyjne, czy realizowane prace badawczo-rozwojowe – to tylko kilka tego przykładów. Aby otrzymać dotację, warto poznać podstawowe fakty na temat mechanizmu przyznawania dofinansowania. Wiedza ta zwiększa szanse na otrzymanie środków, prawidłową realizację projektu i jego rozliczenie zgodne z procedurami.  KTO ROZDZIELA FUNDUSZE …

FUNDUSZE UNIJNE: 5 FAKTÓW, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOTACJĘ UNIJNĄ