Blog

  1. Blog

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej umożliwia realizację projektu lub przedsięwzięcia biznesowego, którego sfinansowanie z innych źródeł może być utrudnione. Procedura ubiegania się o dotację unijną jest złożona...

Case study 1 Przykład projektu badawczo-rozwojowego- działanie POIR 1.1.1   Analiza przypadku Przedsiębiorca z sektora MŚP, producent maszyn przemysłowych, posiadający własny dział konstrukcyjno - badawczy, planował...

„Wiele firm wyszło z kryzysu z dużymi stratami. Działalność wielu z nich została wstrzymana na wiele miesięcy. Aby wesprzeć je w powrocie na ścieżkę wzrostu i pomóc odpowiedzieć na rosnący popyt, oferujemy dostęp do prostego...

Masz zamiar założyć firmę, masz pomysł na biznes, produkt, a może ekspansja na rynki zagraniczne? Na pewno pomocne będą dotacje na rozpoczęcie działalności. Fundusze europejskie dają wiele możliwości pozyskania środków...

Firmy ubiegające się o dotacje niezmiennie od wielu lat borykają się z podobnymi problemami na etapie aplikowania jak i w okresie realizacji. Udokumentowanie posiadanych środków Na etapie przygotowania projektu największe...

Od stycznia 2021 r. trwa nowa perspektywa unijna, do której rozpoczęcia realizacji przygotowuje się Polska. Budżet do rozdysponowania wynosi 770 mld zł. Nie oznacza to jednak całkowite zamknięcie mijającej perspektywy. Obecni...

  Dofinansowanie dla firmy to bezzwrotna forma wsparcia ze środków Unii Europejskiej, która ma zachęcić do założenia działalności gospodarczej oraz wesprzeć rozwój przedsiębiorstw już istniejących. Jakie możliwości...

Realizacja inwestycji opierających się na odnawialnych źródłach energii staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Farmy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, ale również wsparcie działań...

  Przyznanie dotacji jest dla każdego niewątpliwie dużym sukcesem. Ale poza samym faktem przyznania dotacji, do pełnej satysfakcji konieczne jest także rozliczenie projektu. Niejednokrotnie bywa to jednak trudniejsze niż samo...

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?   Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT, działalność badawczo-rozwojowa to „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe...

Perspektywa finansowa 2021 – 2027 przewiduje aż 159 miliardów euro na inwestycje realizowane przez Polskę. Część tych środków stanowić będą dotacje unijne dla firm. Umowa Partnerstwa ma określić, jaki ich procent zostanie...

FEnIKS w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 będzie następcą obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Przewidziano w nim dofinansowanie w wysokości 25 mld EUR (między innymi największe inwestycje...

Korzyści pozyskiwania funduszy unijnych widoczne są na każdym kroku. Rozbudowane e-usługi, zmodernizowane przedsiębiorstwa produkcyjne, czy realizowane prace badawczo-rozwojowe – to tylko kilka tego przykładów. Aby otrzymać...

O dotacje unijne mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy zlokalizowane poza regionem Polski Wschodniej.  Na co udzielana jest dotacja? Jaka jest wysokość dofinansowania? Jak skutecznie przygotować projekt? Jest to działanie...

Dotacje unijne w ramach działania POIR 1.1.1. (znanego również pod nazwą POIR 1.1.1 szybka ścieżka) są formą bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców. Nie jest to więc pożyczka, lecz zwrot znacznej części wydatków poniesionych w...

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 mld euro. Proponowane fundusze polityki spójności będzie...

  „Dotacje na innowacje – szansą na szybszy rozwój, czyli jak przygotować się do projektu dotacyjnego” cz. 1. W dzisiejszych czasach nikt nie ma wątpliwości o celowości inwestycji w nowe technologie i produkty...

    „Dotacje na innowacje – szansą na szybszy rozwój, czyli jak przygotować się do projektu dotacyjnego” cz. 2.     Bez względu jednak na wybór programu wnioski dotacyjne miały podobne...

Dotacje unijne 2021: na co w tym roku można pozyskać finansowanie? Rozwój firm, design, nowe działalności. Fundusze unijne czekają na Twój wniosek. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej umożliwia realizację projektu lub...

Kluczem rozwoju firm jest inwestowanie w nowoczesne technologie. Wszechobecna technologia w obecnym czasie to bezsprzecznie temat przyszłości. Wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania technologiczne zarówno ułatwiają nam, użytkownikom...