PRZYZNANO KOLEJNE DOTACJE

Powodzenie otrzymania dofinansowania unijnego zależy od zaangażowania, kompetencji, wiedzy, doświadczenia oraz współpracy firmy doradczej z firmą ubiegającą się o dotację. Ponownie udowodniliśmy znaczenie i rolę firmy doradczej w procesie pozyskania dofinansowania unijnego. Dzięki doświadczeniu naszych doradców we współpracy z instytucjami przyznającymi dotacje sprawnie poprowadziliśmy do sukcesu przedsiębiorstwa, które nam zaufały, a projekty te uplasowały się na wysokich pozycjach na liście ocenianych projektów.  

Ostatnia zmienność makroekonomiczna powoduje, że przedsiębiorcy po Tarczy PFR często sięgają po dotacje by lewarować swój rozwój. Nasi klienci, tym razem z branży budownictwa, otrzymali dofinansowanie unijne w ramach RPO województwa śląskiego. 

 

Firma Piomar Plus otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 548 932 zł na projekt "Wdrożenie nowej usługi budowy wysokich obiektów kubaturowych z wykorzystaniem szkła i blachy". Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego tj. żurawia gąsienicowego wieżowego. Świadczenie nowej usługi będzie możliwe dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w tego typu żurawiu specjalnych chwytaków podciśnieniowych do szkła i blachy, manipulatora obrotowego i innego osprzętu niezbędnego do świadczenia ww. usługi, co minimalizuje zaangażowanie pracowników w cały proces budowy takich konstrukcji. 

Firma DABI SM BUDNY na projekt "Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego systemu zabezpieczeń wykopów głębokich oraz usługi świadczonej z zastosowaniem tego systemu" uzyskała dotację w wysokości 2 699 129,89 zł. Realizacja projektu wpłynie na skrócenie czasu świadczenia usługi, zmniejszenie jej energochłonności, poprawę BHP, redukcję ilości odpadów i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w stosunku do aktualnie znanych metod zabezpieczeń wykopów.

Firma MOSTMARPAL Sp. z o.o. na projekt "Wdrożenie nowej usługi i procesu przygotowywania pali fundamentowych przy wykorzystaniu żurawia gąsienicowego" otrzymała dofinansowanie w wysokości 950 016,20 zł. Świadczenie usługi możliwe będzie dzięki zastosowaniu po raz pierwszy na tego typu urządzeniu specjalnego pierścienia i hydrauliki dedykowanej. Wprowadzone modyfikacje konstrukcyjne pozwolą zaoferować usługi w znacznie krótszym czasie, zminimalizują liczbę pracowników zaangażowanych w cały proces i bezpośrednio zwiększą poziom bezpieczeństwa na placu budowy.

 

Gratulujemy i dziękujemy za sukcesywną współpracę, życzymy dalszych sukcesów.

 

Udostępnij