PRODUKCJA GIER - dotacje, start: marzec 2019.

W marcu br. rozpoczyna się termin składania wniosków w ramach programu POIR 1.2: GAMEINN, który dotyczy sektora produkcji gier. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje nt. zbliżającego się konkursu:

 • Termin składania wniosków: 15.03.2019 – 14.06.2019
 • Maksymalna dotacja: 20 mln PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania: do 80%
 • Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 8 tygodni 
   
 • Przykładowe koszty kwalifikowalne:
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
 • koszty podwykonawstwa
 • pozostałe koszty bezpośrednie
 • koszty pośrednie

  Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
   
 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo.
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania.
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji.
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji.
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online.
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier.
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 

Udostępnij