W ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.2.2 firma Raytech Piotr Kasprzycki, uzyskała dofinasowanie w wysokości 1 495 551,75zł  na projekt pt. „Budowa laboratorium”. Wartość inwestycji to 3 335 355,00zł.

Gratulujemy sukcesu, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług  zapraszamy do współpracy!

 

 

 

Partnerzy

Glokor