Korzyści ze współpracy

Ikona

Oferujemy wsparcie merytoryczne dostarczane na każdym etapie starania się o dotacje unijne: od koncepcji inwestycji i jej dogłębnej analizy, przez jej realizację, aż po końcowe rozliczenie.

Ikona

Zapewniamy bieżący monitoring zmian wprowadzanych przez urzędników w dokumentach unijnych (np. wytycznych do danego konkursu), który pozwala unikać błędów w składanych aplikacjach.

Ikona

Umożliwiamy przeniesienie na podmiot zewnętrzny unijnej biurokracji.

Ikona

Dzięki naszemu wsparciu czas poświęcony na projekt po stronie Klienta zostaje ograniczony do minimum.

Ikona

Współpraca z nami uwalnia Klienta od konieczności zatrudnienia dodatkowych osób (dzięki wyprowadzeniu procedur na zewnątrz firmy).

Ikona

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przewidzieć procedury składania wniosków i wiemy, jak pokierować projektem w sytuacjach awaryjnych.