Zespół

  1. Zespół

POZNAJ NASZ

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół specjalistów w branży dotacji Unijnych.

Przemysław J. Sulich

Założyciel firmy i Prezes Zarządu
przemyslaw.sulich@a1europe.pl
+48 502 753 487

Spina umiejętności współpracowników w precyzyjny mechanizm dostarczający wysokiej jakości produkt i usługi, dba o poprawę jakości pracy oraz znajdywanie rozwiązań „out of box”.

Robert Pawlak

Dyrektor Operacyjny
robert.pawlak@a1europe.pl
+48 502 187 502

Koordynuje proces pozyskiwania i obsługi Klientów, organizuje struktury mające na celu realizację projektów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych.

Agnieszka Sulich

Prokurent, Product Manager
agnieszka.sulich@a1europe.pl
+48 502 753 326

Współpracuje z Klientami od etapu formułowania inwestycji i doboru najlepszej formy finansowania, aż po etap pozyskania i rozliczenia projektu.

Michał Mynarski

Lider Działu projektów, Project Manager
michal.mynarski@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Koordynuje pracę Działu Projektów, pomaga Klientom wybierać skuteczne i bezpieczne sposoby realizacji projektów.

Eugeniusz Synowiec

Konsultant
eugeniusz.synowiec@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz inwestycyjnych, doradztwem w czasie realizacji projektu oraz rozliczaniem projektów.

Artur Sumera

Konsultant
artur.sumera@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Odpowiada za przygotowywanie wniosków oraz analizę planów inwestycyjnych Klientów pod kątem możliwości ich sfinansowania przy pomocy funduszy europejskich.

Agnieszka Wiśniewska

Konsultant
agnieszka.wisniewska@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Opracowuje wnioski o dofinansowanie oraz zajmuje się przygotowywaniem analiz planów inwestycyjnych Klientów pod kątem możliwości ich sfinansowania przy pomocy funduszy europejskich.

Marcin Dąbkiewicz

Konsultant
marcin.dabkiewicz@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków o płatność, analizą dokumentów finansowo – księgowych, a także rozliczaniem projektów.

Maciej Wieczorek

Konsultant
maciej.wieczorek@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz inwestycyjnych, doradztwem w czasie realizacji projektu.

Katarzyna Wolnik

Konsultant
katarzyna.wolnik@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, analiz inwestycyjnych, doradztwem w czasie realizacji projektu oraz rozliczaniem projektów.

Anna Zaremba

Asystentka Konsultantów
anna.zaremba@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Zajmuje się przygotowywaniem wniosków o płatność, analizą dokumentów finansowo – księgowych, a także rozliczaniem projektów.

Klaudia Parysz

Indirect Channel Manager
klaudia.parysz@a1europe.pl
+48 518 301 389

Odpowiedzialna za kontakty z Partnerami biznesowymi oraz wsparcie działań marketingowych i promocyjnych.

Elżbieta Siudak

Prokurent, Office Manager
biuro@a1europe.pl
+48 502 753 486

Jest odpowiedzialna za finanse spółki, sprawy kadrowe i wszelkie kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Michał Łukasiak

Specjalista IT
michal.lukasiak@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Zajmuje się bezpośrednim wsparciem technicznym użytkowników, oraz odpowiada za instalację i konfigurację sprzętu, oprogramowania i strony www.