Zespół

  1. Zespół

POZNAJ NASZ

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół specjalistów w branży dotacji unijnych.

Przemysław J. Sulich

Założyciel firmy i Prezes Zarządu
przemyslaw.sulich@a1europe.pl
+48 502 753 487

Spina umiejętności współpracowników w precyzyjny mechanizm dostarczający wysokiej jakości produkt i usługi, dba o poprawę jakości pracy oraz znajdywanie rozwiązań „out of box”.

Robert Pawlak

Dyrektor Operacyjny
robert.pawlak@a1europe.pl
+48 502 187 502

Zarządza zespołem oraz koordynuje proces pozyskiwania i obsługi Klientów, organizuje struktury mające na celu realizację projektów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych.

Agnieszka Sulich

Prokurent, Product Manager
agnieszka.sulich@a1europe.pl
+48 502 753 326

Współpracuje z Klientami od etapu formułowania inwestycji i doboru najlepszej formy finansowania, aż po etap pozyskania i rozliczenia projektu.

Michał Mynarski

Kierownik Projektów
michal.mynarski@a1europe.pl
+48 12 296 30 48

Kieruje interdyscyplinarnym zespołem Specjalistów zajmującym się kreowaniem projektów, przygotowywaniem oraz rozliczaniem wniosków. Zarządza projektami badawczymi i inwestycyjnymi oraz odpowiada za rozwój naszego działu B+R i nowych usług.

Elżbieta Siudak

Prokurent, Office Manager
biuro@a1europe.pl
+48 502 753 486

Odpowiedzialna za zarządzanie administracją oraz koordynowanie działem kadrowo - finansowym firmy.