Rozliczanie projektów Unijnych

Otrzymałeś dotację i nie wiesz co dalej  

Zastanawiasz się jak dobrze zrealizować projekt nie narażając się na zwrot w trakcie jego trwania i w okresie trwałości 3-5 lat po jego realizacji ?

Jeśli otrzymałeś dofinansowanie możemy ci pomóc w:

 - przeprowadzeniu oszacowania wartości zamówienia, 
 - przygotowaniu i publikacji zapytania ofertowego, 
 - ocenie i wyborze ofert, 
 - w przygotowaniu protokołu wyboru i publikacji wyniku,
 - zawarciu umowy z dostawcą/wykonawcą,

  • realizacji wydatków, w tym:
  • przygotowaniu do kontroli i osobistą asystę podczas jej trwania,
  • przygotowaniu raportów z postępu realizacji projektów lub prac B+R,
  • przygotowaniu wniosków o płatność wraz z załącznikami, 
  • przygotowaniu sprawozdań z trwałości projektu i pomocy w utrzymaniu celów i wskaźników. 

 

 

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu i zakresu inwestycji.

Jeśli nie jesteś zainteresowany kompleksową obsługą pozyskania dotacji, zobacz również naszą ofertę dotyczącą usług dodatkowych na wybrane elementy.

 

Udostępnij