POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR DLA MŚP

„Wiele firm wyszło z kryzysu z dużymi stratami. Działalność wielu z nich została wstrzymana na wiele miesięcy. Aby wesprzeć je w powrocie na ścieżkę wzrostu i pomóc odpowiedzieć na rosnący popyt, oferujemy dostęp do prostego i taniego finansowania z przeznaczeniem na cele obrotowe” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Okres wychodzenia z pandemii to trudny czas dla firm w Polsce. Wiele z nich musiało zmierzyć się z pojawiającymi się obostrzeniami i wynikającymi problemami. W konsekwencji ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Uruchomiony zostanie przedsiębiorcom szybki i prosty dostęp do kapitału w celu zapewnienia płynności finansowej, zapobiegając ewentualnej likwidacji biznesu dotkniętego skutkami pandemii Covid-19, zapewniając dostęp do dodatkowych środków finansowych.

POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE, CZYLI PONAD 1,2 MLD ZŁ

Według zapowiedzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ponad 1,2 mld zł zostanie przeznaczone dla przedsiębiorców na pożyczki płynnościowe, które wykorzystać będzie można na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń dla pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (np. faktur od dostawców produktów, czy usług zewnętrznych), opcjonalnie także na wydatki inwestycyjne. Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej i środki te pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrót na ścieżkę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak zapowiada Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w trzecim kwartale 2021 r. wznowione zostaną nabory wniosków o pożyczki.

W 2020 r. ze środków pochodzących z Funduszowego Pakietu Antywirusowego skorzystało kilka tysięcy przedsiębiorstw. Szacuje się, że teraz z pożyczek skorzysta kolejnych około tysiąca przedsiębiorców.

KTO I JAK MOŻE SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ?

Jak w poprzednim roku, o wsparcie ubiegać będą mogły się przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) u pośredników finansowych, którzy wybierani są przez BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie pośrednicy finansowi indywidualnie ustalają wysokość pożyczki dla każdej firmy. Przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej pożyczki, a ich suma nie może przekroczyć 15 mln złotych.

Najważniejszym atutem pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe. Nie trzeba składać żadnych wniosków o uruchomienie dotacji na odsetki. Otrzymuje się ją z chwilą podpisana umowy o pożyczkę. Okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy.

Dla kogo?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Okres spłaty

 • do 6 lat

Karencja w spłacie

 • do 6 miesięcy od dnia uruchomienia

Opłaty

 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Na co?

 • Sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy

Oprocentowanie

 • 0 %

Ponadto:

 • Maksymalna kwota pożyczki na kapitał obrotowy wynosi 500 tys. zł.
 • Można uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł,
 • Wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie,
 • Bez wymogu wkładu własnego.

Uzyskane wsparcie finansowe można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US,
 • koszty personelu będącego na liście płac podwykonawców,
 • zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych,
 • pokrycie zaległych faktur oraz kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.,
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności,
 • inne zobowiązania i wydatki.

Jak skorzystać?

Wnioski o pożyczkę należy składać w instytucjach pośredniczących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczek w danym regionie. Wykaz listy pośredników zostanie zamieszczony na stronie BGK.

Więcej szczegółowych informacji zostanie udostępnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego po ogłoszeniu naboru.