Piszesz wniosek samodzielnie i chcesz skorzystać jedynie z wybranych usług?
Sprawdź naszą ofertę na usługi cząstkowe i dopasuj je do swoich potrzeb. 

Consultation services

Konsultacje dotyczące

 • programów i działań oraz wyboru najlepszego źródła finansowania,
 • wysokości alokacji na poszczególne działania,
 • kryteriów wyborów projektów,
 • wydatków kwalifikowanych,
 • harmonogramów naborów wniosków,
 • danych kontaktowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naboru i ocenę wniosków,
 • ścieżek postępowania przy współpracy z instytucjami nadzorującymi,
 • planu działania przy rozwiązywaniu danego problemu.
Opinion

Przygotowanie i opiniowanie odwołań

 • przygotowanie odwołania lub zaopiniowanie odwołania przygotowanego przez Klienta,
 • bieżące konsultacje dotyczące poszczególnych aspektów odwołania.
Other services

Usługi pozostałe

 • sporządzenie biznesplanu dla banku,
 • przygotowanie Klienta do kontroli unijnej,
 • organizacja misji gospodarczych (więcej informacji na stronie).
tu

Weryfikacja wniosku

 • analiza wniosku przeprowadzona w siedzibie A1 Europe lub u Klienta,
 • doradztwo w zakresie dalszego postępowania z samodzielnie sporządzonym wnioskiem (plany, modyfikacje).
Training in project settlement

Szkolenia z rozliczania dotacji

 • po napisaniu wniosku przez A1 Europe (w przypadku opcji bez rozliczenia),
 • w przypadku napisania wniosku samodzielnie przez Klienta.
Usługa Zakres Cena Forma płatności
Płatna konsultacja

 

W ramach programów, które obsługujemy udzielamy informacji na temat:

 • wysokości alokacji na poszczególne działania
 • kryteriów wyboru projektów
 • wydatków kwalifikowanych
 • harmonogramów naborów
 • danych kontaktowych instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naboru i ocenę wniosków ścieżek postępowania przy współpracy z instytucjami nadzorującymi
 • planu działania przy rozwiązywaniu danego problemu
100–200 PLN/h
przelew/gotówka w kasie biura
Przygotowanie i opiniowanie odwołań

Analizujemy pisma od instytucji, przygotowujemy odwołania, opiniujemy odwołania przygotowane przez Klienta, prowadzimy konsultacje bieżące dotyczące poszczególnych aspektów odwołania.

100 PLN za każde kryterium do odwołania
przelew/gotówka w kasie biura
Weryfikacja wniosku

Oceniamy wnioski i wskazujemy kierunki zmian w celu otrzymania maksymalnej liczby punktów w danym programie. Przygotowujemy plany modyfikacji i ścieżki postępowania w tym zakresie (dostosowanie wniosku do wymagań).

 

500 PLN lub stawka godzinowa
przelew/gotówka w kasie biura
Szkolenia z rozliczania dotacji

Prowadzimy szkolenia z zakresu rozliczania dotacji.

Dla naszych stałych klientów stawka godzinowa. Dla klientów spoza naszego portfela stawki do uzgodnienia.
przelew/gotówka w kasie biura

Usługi mogą być świadczone w następujących formach:

 • drogą telefoniczną,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • korespondencja listowna,
 • bezpośrednio podczas wizyty,
 • wszystkie usługi mogą być świadczone indywidualnie,
 • ceny ustalamy w zależności od poświęconego czasu lub ustalonego zakresu działań.

Jeśli jesteś zainteresowany pełną obsługą pozyskania dotacji, sprawdź naszą ofertę dotyczącą usług kompleksowych obejmującą całościowy zakres prac.