Kariera

Jesteśmy specjalistami w zakresie doradztwa unijnego i zarządzania projektami. Od 2003 roku zrealizowaliśmy kilkaset projektów, m.in. badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, ekologicznych, informatycznych oraz związanych z aktywnością międzynarodową. Chętnie podzielimy się z Tobą wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami, wynikającymi z naszego doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów unijnych!

Jeżeli interesuje Państwa współpraca i odbycie praktyki zawodowej, prosimy o załączenie swojego CV i listu motywacyjnego.

W przypadku pozytywnej oceny kwalifikacji i umiejętności skontaktujemy się z wybranymi osobami.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@a1europe.pl

 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Konsultant/Specjalista ds. Funduszy Unijnych   / *Programów Ramowych

Miejsce pracy: Kraków

 

Co możemy zaoferować?

Pracę w firmie,  z ponad 18 letnim doświadczeniem na rynku

Długą perspektywę współpracy z możliwością wyboru formy zatrudnienia,

•             Atrakcyjny model wynagradzania,

•             Szansę pełnego wykorzystania swoich możliwości oraz ambicji,

•             Atrakcyjne środowisko pracy w zgranym i pomocnym zespole,

•             Praca z polskimi oraz międzynarodowymi firmami,

•             Pyszną kawę, owocowe czwartki oraz moc słodyczy do wyboru.

Jakie będą Twoje obowiązki?

•             Analiza możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i B+R  z programów unijnych, w szczególności z Horyzontu Europa

•             Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w j. polskim i j. angielskim do programu Horyzont Europa: formalnej i merytorycznej (w tym pomoc w przygotowaniu prezentacji) niezbędnej w toku składania wniosków oraz rozliczania projektów,

•             Praca przy innych projektach o charakterze doradczym (także międzynarodowych),

•             Przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,

•             Współpraca z zespołem w zakresie merytorycznej zawartości projektów,

•             Bieżący kontakt z Klientem oraz przedstawicielami instytucji wdrażających środki pomocowe,

•             Stałe aktualizowanie wiedzy z zakresu unijnych dofinansowań dla biznesu.

Jakie są nasze wymagania?

•             Minimum 2-letnie doświadczenie poparte referencjami w samodzielnym pisaniu wniosków unijnych w ramach  Horyzontu 2020 lub Horyzontu Europa o wartości powyżej 2 mln zł dla przedsiębiorstw indywidualnych i konsorcjów

•             Wymagane obligatoryjne doświadczenie w zakresie: pisania i rozliczania wniosków z Horyzontu 2020 lub Horyzontu Europa: należy wskazać co najmniej 3 projekty, które uzyskały rekomendację i 1 projekt samodzielnie rozliczony (proszę podać: wnioskodawcę, tytuł projektu, wartość projektu, nazwa programu i naboru)

•             Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie wniosków w j. angielskim (poza słownictwem specjalistycznym)

•             Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność w j. angielskim, sumienność i odpowiedzialność,

•             Znajomość metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub IPMA) wraz z certyfikatami będzie dodatkowym atutem,

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny z odniesieniem do doświadczeń w w/w zakresie i własnymi oczekiwaniami), znajdujący się pod ogłoszeniem. Informujemy, iż wnikliwie zapoznamy się z wszystkimi nadesłanymi dokumentami i skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez A1 EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.”

 

Udostępnij