DOTACJE UNIJNE – JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN ?

Wielu z nas na samą myśl o dotacjach unijnych dostaje gęsiej skórki. Czy słusznie? Czy proces ich pozyskiwania jest naprawdę skomplikowany? Od czego zacząć? O tym wszystkim można przeczytać w naszym artykule.

CO TO SĄ DOTACJE UNIJNE DLA FIRM?

Dotacje unijne (inaczej fundusze Europejskie , o których piszemy tutaj) to bezzwrotna pomoc przyznawana z budżetu Unii Europejskiej dla państw członkowskich. Przeznaczone są one na realizację konkretnych zadań, dla jednostek spełniających określone kryteria.

JAK POZYSKAĆ DOTACJE UNIJNE? ZACZNIJMY OD CELU

Pozyskanie dotacji unijnych to proces wieloetapowy. Pierwsza faza to zidentyfikowanie potrzeb i określenie celu, na który chcemy pozyskać fundusze unijne (np. założenie firmy, poszerzenie oferty produktowej, prace badawczo-rozwojowe czy podniesienie kwalifikacji pracowników). Ponadto powinniśmy zastanowić się, jakie szanse uzyskania wsparcia ma planowany projekt. Żeby zobaczyć szczegółowe etapy pozyskiwania funduszy unijnych kliknij tutaj.

WYBÓR KONKURSU

Już wiemy, co chcemy osiągnąć, więc powinniśmy zapoznać się z harmonogramem naborów. Musimy wybrać program operacyjny i konkurs, w których założenia wpisuje się opracowane przedsięwzięcie. Na tym etapie konieczna może być także niewielka modyfikacja założeń, w celu dopasowania do ogłoszonych warunków konkursu.

CZAS NA DOKUMENTACJĘ APLIKACYJNĄ

Zanim zabierzemy się za wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej, powinniśmy szczegółowo zapoznać się z regulaminem wybranego konkursu. Znajdziemy w nim informacje o terminach, sposobie składania wniosku, etapach oceny złożonych wniosków czy zasadach odwołania od decyzji komisji oceniającej dokumenty aplikacyjne. Koniecznie powinniśmy także zajrzeć do „Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji”, stanowiącego załącznik do regulaminu. To dzięki jego lekturze dowiemy się, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku.

Dopiero po wykonaniu tych kroków możemy przejść do rzetelnego wypełniania formularza aplikacyjnego i przygotowania pozostałej dokumentacji, tj. biznesplan, studium wykonalności i analiza finansowa.

Po skompletowaniu całej dokumentacji nadchodzi pora na jej wysłanie online przy użyciu Generatora Wniosków. W niektórych konkursach, oprócz wysyłki internetowej, konieczne jest przekazanie wydrukowanego i podpisanego egzemplarza do Instytucji Pośredniczącej.

Pamiętajmy także o możliwości zlecenia sporządzenia wniosku i przygotowania wymaganej dokumentacji profesjonalnej firmie zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych. Kliknij żeby otrzymać pomoc w zakresie pisania wniosków o dotacje unijne.

JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN NA DOTACJE UNIJNE?

Biznesplan to kluczowy dokument w kontekście pozyskiwania dotacji unijnych. Należy zadbać, aby był kompletny i rzetelnie przygotowany. Na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu biznesplanu? Oto najważniejsze elementy:

Przemyślany i precyzyjny opis inwestycji, a więc profilu i planowanego zakresu.

Określenie misji i celów strategicznych – wymaga spojrzenia na przedsięwzięcie w szerszej perspektywie czasowej (kilku, kilkunastu lat).

Oferta – najważniejszy element biznesplanu, ma przedstawiać, co sprzedajemy.

Rynek – określenie grupy docelowej naszych działań.

Działania marketingowe – wynikające ze specyfiki naszej inwestycji.

Finanse – wskazujące na opłacalność projektu.

Analiza konkurencji – porównanie naszego przedsięwzięcia do działań konkurencji.

Próg rentowności – przedstawienie wielkości sprzedaży pokrywającej poniesione koszty.

Brak spójności i komplementarności pomiędzy poszczególnymi elementami biznesplanu prowadzi do jego odrzucenia. Nie powielajmy także gotowych wzorów z Internetu, ponieważ komisja oceniająca zapewne zauważy jego niesamodzielne przygotowanie.

Skorzystaj z naszej pomocy przy ubieganiu się o dotacje unijne