DOFINANSOWANIE DLA START-UPÓW W 2021

Masz zamiar założyć firmę, masz pomysł na biznes, produkt, a może ekspansja na rynki zagraniczne? Na pewno pomocne będą dotacje na rozpoczęcie działalności. Fundusze europejskie dają wiele możliwości pozyskania środków finansowych dla początkujących przedsiębiorstw.
 

FORMY DOFINANSOWANIA I PROGRAMY, Z KTÓRYCH MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE

POPW 1.1.2 – ROZWÓJ START-UPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

Do końca 2021 r. mikro i małe przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej (tj. z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem.
Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu,
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

PROGRAMY AKCELERACYJNE

Celem programów jest łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.
Co najmniej 400 startupów skorzysta z możliwości rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów, umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia.

SCALE UP

Celem finansowania jest wsparcie eksperckie i finansowe dla start-upów i umożliwienie nawiązania kontaktu z dużymi przedsiębiorstwami, w tym spółkami Skarbu Państwa.

KPT SCALEUP

To program akceleracyjny KPT ScaleUP, którego celem jest wsparcie technologicznych startupów oferujących innowacyjne rozwiązania dla polskiego Przemysłu 4.0. Młodym spółkom zapewniane jest sześciomiesięczne wsparcie z programem praktycznych szkoleń, eksperckiego mentoringu, dofinansowaniem do 200 tys. PLN oraz możliwością wdrożenia swojego rozwiązania u przemysłowego partnera.

HORYZONT EUROPA – NOWY PROGRAM RAMOWY BADAŃ I INNOWACJI UE

Konkurs Accelerator – budżet: 1 mld euro. Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich  branż, w tym start-upów.
Konkursy w ramach Akceleratora Europejskiej Rady ds. Innowacji umożliwiają małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie wsparcia w rozwoju innowacji.
 
Jest to instrument skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP, które wykazują:
 • wysoki potencjał do wzrostu,
 • mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę),
 • zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.
Uczestnictwo w programie Horyzont Europa to nie tylko granty finansujące realizację istotnych projektów, ale też dostęp do wiedzy i nowych technologii, sieć międzynarodowych kontaktów oraz budowa marki i prestiż.

GRANTY DLA INNOWACYJNYCH MŚP

Horyzont Europa ma również inne oferty dla firm. Na otwarte właśnie konkursy Europejskiej Rady Innowacji (ang. EIC) w ramach trzeciego filaru programu przeznaczono 1,5 mld euro. EIC wspiera najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm, start-upy (ze wszystkich branż) oraz konsorcja w realizowaniu ich projektów.
 
Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów posiadających dojrzałe rozwiązania dedykowane są granty EIC Accelerator. Na rozwijanie innowacyjnych projektów można pozyskać grant do 2,5 mln euro albo tzw. finansowanie mieszane – grant plus finansowanie kapitałowe – łącznie do wysokości 17,5 mln euro. O finansowanie w tym przypadku firma musi ubiegać się samodzielnie, nie ma możliwości tworzenia konsorcjum.
 
Dla projektów na wcześniejszym etapie rozwoju przewidziano granty EIC Pathfinder. Natomiast instrument EIC Transition ma pozwolić na dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów, które dostały już dofinansowanie na realizację wcześniejszych projektów (EIC Pathfinder lub ERC).

INSTRUMENT EIC SME – EUROPEJSKIEJ RADY INNOWACJI

Instrument MŚP jest częścią pilotażowego programu Europejskiej Rady Innowacji (EIC), który wspiera najwyższej klasy innowatorów, przedsiębiorców, małe firmy i naukowców poprzez możliwości finansowania i usługi akceleracyjne. Głównym celem EIC SME Instrument są radykalne, tworzące rynek innowacje, mające na celu zwiększenie produktywności i międzynarodowej konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie standardu życia.
 
Najbardziej przekonujące i bardzo dobre wnioski otrzymują dofinansowanie po dokładnej ocenie przez międzynarodowe zespoły ekspertów w dziedzinie technologii, biznesu i finansów. Wybrane firmy otrzymują finansowanie i są objęte coachingiem biznesowym w celu rozwinięcia swojego pomysłu na innowację, mogą również korzystać z mentoringu. Pomaga się im w nawiązywaniu kontaktów z innymi klientami EIC SME Instrument, z innymi przedsiębiorstwami różnej wielkości oraz z potencjalnymi współinwestorami i inwestorami zastępczymi w całej Europie.
 
Kto może zakwalifikować się do programu?
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (SMES) z nowym pomysłem popartym biznesplanem wprowadzenia na rynek rozwiązań innowacyjnych oraz z ambicjami zwiększenia skali działalności.
 • Program wspiera MŚP o wysokim ryzyku i dużym potencjale w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów, usług i modeli biznesowych, które mogą napędzać wzrost gospodarczy.
 • MŚP nastawione na zysk, w tym młode przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, z dowolnego sektora.
 • Przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym z programem „Horyzont Europa”.
Kończą się nabory wniosków w perspektywie unijnej 2014-2020. Jeśli prowadzisz młodą, rozwijającą się firmę, w nowej perspektywie 2021-2027 na pewno pojawi się wiele nowych, ciekawych konkursów, z których start-upy będą mogły skorzystać. Czekamy na ogłoszenia nowych naborów do różnych konkursów, spodziewamy się ich już pod koniec bieżącego roku lub w I połowie 2022 r.