PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁPRACY FIRMY DORADCZEJ A1 EUROPE

Case study 1

Przykład projektu badawczo-rozwojowego- działanie POIR 1.1.1

Analiza przypadku

Przedsiębiorca z sektora MŚP, producent maszyn przemysłowych, posiadający własny dział konstrukcyjno – badawczy, planował opracowanie nowego produktu (zrobotyzowana maszyna pakująca) zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i potrzebami oraz problemami zgłaszanymi przez swoich klientów. W związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji projektu badawczo-rozwojowego, do którego wydzielono zasoby ludzkie i rzeczowe. 

Oszacowany budżet całej inwestycji (ponad 2,8 mln zł), który potrzebny był do zrealizowania zamierzonego celu, był na tyle duży, że firma postanowiła postarać się o finansowanie zewnętrzne. Po nawiązaniu współpracy z firmą doradczą A1 Europe Sp. z o.o. dokonano analizy możliwości i sprawdzono możliwości dofinansowania unijnego i wybraliśmy konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR. 

Projekt trwał 2 lata i był podzielony na 2 etapy: badania przemysłowe i prace rozwojowe. W efekcie końcowym powstał przetestowany prototyp maszyny do pakowania wraz z dokumentacją techniczną i odpowiednimi atestami dopuszczającymi do sprzedaży. 

Finalny produkt okazał się innowacją na skalę międzynarodową (nigdzie wcześniej nieprodukowany na świecie).

Tabele przedstawiają przykładowe zestawienie kosztów.

Dzięki pozyskanej dotacji, posiadając 1 109 375 zł wkładu własnego, w ciągu 2 lat udało się zrealizować projekt badawczy o wartości 2 892 500 zł. Co oznacza, że ponosząc często niewielki wkład środków własnych można zrealizować projekt o dużo większej wartości. Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi. Zastosowanie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy i określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego.

* Wydatki związane z zakupami sprzętu, materiałów i usług zewnętrznych nie zawierają podatku VAT. Do wyliczenia całkowitego kosztu należy dodać VAT do tych wydatków, dlatego też firma ubiegająca się o dofinansowanie unijne musi zadbać również o płynności związane z podatkiem VAT. 

 

Case study 2

Przykład kosztów dla projektu inwestycyjnego 
– RPO woj. Śląskiego.

Analiza przypadku


Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie województwa śląskiego w branży meblarskiej z sektora MŚP- mały przedsiębiorca. Klient zainteresowany był wprowadzeniem w swojej firmie innowacyjnych grawerów wykorzystanych przy produkcji mebli i zgłosił się do A1 Europe Sp. z o.o. w celu wyboru odpowiedniego źródła dofinansowania. Konkurs, który wybraliśmy do sfinansowania jest działaniem inwestycyjnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. Jest to projekt inwestycyjny, którego celem jest wdrożenie wyników prac B+R (wcześniej przeprowadzonych przez przedsiębiorcę) w produkcji innowacyjnych mebli z grawerowaniem 3D. 

Czas trwania projektu wyniósł 24 miesiące, dodatkowo zatrudniono 3 nowych pracowników.  Efektem końcowym jest nowy, innowacyjny w skali krajowej produkt (nieprodukowany wcześniej w Polsce).
Jak w poprzednim przypadku znów mamy do czynienia z dźwignią finansową- wykorzystano kapitał obcy na zwiększenie środków na realizację projektu w stosunku do tych, które możliwe byłyby do osiągnięcia przy finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 4 183 000 zł, a wkład własny 2 300 650 zł, pozostałą część inwestycji stanowi pozyskana dotacja.

*W powyższym przypadku koszty kwalifikowalne nie zawierają podatku VAT. Do obliczenia całkowitej wartości projektu należy dodać 23% VAT.