POIR 1.1.1 Szybka ścieżka. Jak zdobyć dotację unijną dla firmy?

Dotacje unijne w ramach działania POIR 1.1.1. (znanego również pod nazwą POIR 1.1.1 szybka ścieżka) są formą bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców. Nie jest to więc pożyczka, lecz zwrot znacznej części wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Celem dofinansowania udzielonego w ramach POIR 1.1.1 jest zachęcenie przedsiębiorców do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w prowadzonej działalności.

W całej perspektywie finansowej 2014-2020 budżet przeznaczony na działanie 1.1.1 POIR wyniósł prawie 1,9 mln euro. Firmy, które uzyskały dofinansowanie, mogą obecnie konkurować z innymi przedsiębiorstwami na rynku europejskim i światowym. POIR 1.1.1 szybka ścieżka to także zachęta do zakładania nowych działalności gospodarczych, związanych z innowacyjnymi technologiami.

Mając więc w planach stworzenie nowego produktu czy usługi albo udoskonalenie tych już oferowanych warto aplikować o środki z 1.1.1 POIR.

POIR 1.1.1 szybka ścieżka – dotacje unijne na badania

Dotacje unijne na badania i rozwój, udzielane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na:

 • badania przemysłowe,
 • prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.

Pierwsze grupa działań obejmuje badania, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności służących opracowaniu produktu, procesu czy usługi całkowicie nowych lub znacząco ulepszonych. Dotacje unijne na badania mogą więc być przyznane przedsiębiorcy, który buduje prototypy i linie pilotażowe w warunkach laboratoryjnych lub przeprowadzając symulacje wirtualne.

Druga grupa działań, które wspierane są przez dotacje na B+R skupia się na udoskonalaniu produktu, procesu lub usługi w warunkach rzeczywistych. Są to więc: testy, walidacje, demonstracje i pilotaże.

Ostatnią grupą działań, do których podejmowania zachęcają dotacje na B+R to prace przygotowujące do wdrożenia wyników wcześniejszych badań do działalności przedsiębiorstwa i ich późniejszej komercjalizacji. Chodzi tu więc o zdobycie certyfikatów  jakości, patentów czy przeprowadzenie badania rynku.

CZYTAJ TAKŻE: Rozpoczął się proces składania wniosków. Zobacz szczegóły >>>

Jakie dokładnie wydatki mogą zostać sfinansowane przez dotacje unijne na badania i rozwój?

Do otrzymania dotacji unijnej na nowe technologie kwalifikują się koszty związane z:

 • wynagrodzeniem pracowników naukowo-badawczych,
 • podwykonawstwem,
 • wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej,
 • korzystaniem z budynków i gruntów,
 • promocją, transportem, audytem,
 • tzw. kosztami pośrednimi w tym wynagrodzeniem dla kadry zarządzającej projektem.

Warto przy tym pamiętać, by realizacja projektu nie rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prac B+R.

Czy zatem warto starać się o dotacje unijne na badania naukowe? Jest to niewątpliwa szansa dla przedsiębiorstwa (także tego, które dopiero zaczyna działalność), aby zwiększyć konkurencyjność i możliwość rywalizacji na rynku z firmami z Europy i świata. Z całą pewnością warto więc aplikować o przyznanie dotacji unijnej na badania.

POIR 1.1.1 szybka ścieżka – jak zdobyć pieniądze na rozwój firmy?

Fundusze europejskie dają przedsiębiorcom szereg możliwości na zdobycie pieniędzy na start nowej firmy lub rozwój tej już istniejącej.

Szansę na pozyskanie pieniędzy na start i rozwój firmy w przypadku działania POIR 1.1.1. mają te projekty, które są innowacyjne pod względem produktowym lub procesowym. Nie oznacza to jednak, że są to źródła finansowania przeznaczone wyłącznie dla dużych podmiotów, które mają większe zasoby wiedzy i umiejętności. Wręcz przeciwnie! Na wyższy poziom dofinansowania (nawet 80%) mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto przyznane pieniądze na start i rozwój firmy pozwalają wzmocnić konkurencyjność także tych podmiotów, które dopiero zaczęły działać (w tym tzw. startupy technologiczne).

Największą szansę na zdobycie pieniędzy na rozwój firmy mają projekty:

 • o charakterze badawczo-rozwojowym (łączące badania przemysłowe z pracami rozwojowymi),
 • o ponadpaństwowej skali innowacyjności,
 • o znaczącym wpływie na rozwój przedsiębiorstwa i gospodarki,
 • z doświadczonym zespołem badawczym i zarządzającym.

Słowem – pieniądze na rozwój firmy przyznawane są w szczególności tym przedsiębiorstwom, które w największym stopniu przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania POIR 1.1.1. nie odbywa się w sposób ciągły. Dopiero po ogłoszeniu konkursu można przystąpić do kompletowania dokumentacji aplikacyjnej. Warto więc śledzić aktualne nabory wniosków prowadzone przez NCBiR, by nie stracić szansy na zdobycie pieniędzy na rozwój firmy.

Udostępnij