SUKCES A1 EUROPE I PRZEDSIĘBIORSTWA JASTA SP. Z O.O. SP. K.

17 listopada 2021

Współpraca A1 Europe i Przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. Sp. k. zaowocowała uzyskaniem dofinansowania w wysokości 1 974 237,92 zł na projekt pt. „Opracowanie i testowanie prototypów innowacyjnych rozwiązań służących do kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, polegających na opracowaniu, a następnie testowaniu prototypu rozwiązania wchodzącego w skład układu do kompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz.

Rezultatem projektu będzie nowy produkt w postaci usługi projektowania i budowy gotowych układów technologicznych dokompensowania fluktuacji zapotrzebowania na gaz wyposażonych w doprężarki opracowane w projekcie. Głównym odbiorcą rozwiązania będzie każdy podmiot, który obsługuje sieci gazowe, w tym przedsiębiorstwa korzystające z dostępnych sieci przesyłowych gazu (firmy odbierające znaczne wolumeny gazu sieciowego, operatorzy sieci gazociągowej, firmy odbierające znaczne ilości gazu dla potrzeb technologicznych, firmy zainteresowane inwestycją w CNG).

Przedsiębiorstwo JASTA obecnie świadczy usługi w zakresie utylizacji, unieszkodliwienia i przetwarzania produktów ubocznych. Przede wszystkim kompleksowy odbiór i utylizacja produktów ubocznych kategorii trzeciej, przeterminowanej żywności, odpadków kuchennych, innych związanych z produktami zwierzęcymi.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji projektu.