ROBOGRANT branża meblarska

11 maja 2022

W II kwartale 2022, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi nabór wniosków w ramach programu ROBOGRANT.
Jest to kolejny bezzwrotny instrument finansowy wspierający przedsiębiorców.

Firmy produkujące meble będą mogły pozyskać nawet 850 tys. zł. dofinansowania na zakup urządzeń i oprogramowania związanego z robotyzacją zakładu produkcyjnego.

Na co?

  • roboty przemysłowe;
  • m.in. maszyny i urządzenia
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z uruchomieniem i użytkowaniem robotów przemysłowych

Dla kogo?

  • firmy produkcyjne z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą pod PKD 31 – Produkcja Mebli.

Wysokość wsparcia:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosić będzie 850 tys. zł.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.
Zespół A1 Europe