INNOWACJE W ŻYWIENIU

1 czerwca 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Na co?:

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w poniższych obszarach tematycznych:

  • NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Kiedy?:

Termin składania wniosków 06 lipca 2022r. do 30 września 2022r.

Jaki jest budżet konkursu?:

100 mln PLN

 

Więcej informacji -> 12 259 80 70/71