Dotacje unijne dla firm już istniejących, dotacje na rozwój firmy 2019-2020

Dzięki funduszom unijnym firmy stale mogą się rozwijać. W przypadku ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na rozwój działalności potrzebny będzie pomysł na produkt lub usługę, która wyróżni się na tle innych firm, a tym sami poprawi jakość życia konsumentów.

Dotacje Unijne dla firm już istniejących 2020 - "Szybka Ścieżka" ostatnia edycja w tej perspektywie budżetowej Funduszy Europejskich.

„Szybka Ścieżka” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest największym programem dotacyjnym finansującym prace badawczo-rozwojowe w istniejących przedsiębiorstw. To największy w Polsce konkurs na projekty bez ograniczeń tematycznych, ale wpisujących się przynajmniej w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji- są to obszary, które uznane zostały za najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla rozwoju naszej gospodarki. Projekty powinna charakteryzować przede wszystkim innowacyjność. Program ten przeszedł w tym roku duże zmiany, które dotyczą m.in. kryteriów konkursowych. Jest ich teraz mniej niż w poprzednich edycjach konkursu.

Jest szansą dla istniejących firm, prace nad rozwojem nowoczesnych narzędzi i technologii mogą pomóc polskim firmom stworzyć przewagę i osiągnąć lepsze zyski. Głównym celem konkursu jest wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Nabór wniosków rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 14 września 2020 r. Z dofinansowania unijnego skorzystać mogą zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw czy konsorcja naukowo-przemysłowe.

Dotacje Unijne dla firm już istniejących 2020- Ścieżka tematyczna- Koronawirusy

Trwa również nabór wniosków do konkursu tematycznego dla istniejących firm, który potrwa do końca 2020 roku. Ten konkurs utworzono dla firm, których projekty powinny prowadzić do opracowania rozwiązań w obszarze diagnostyki, leczenia i profilaktyki, by następnie móc je wykorzystać w walce z epidemią koronawirusa.

Projekty muszą obejmować prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R musi być opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (np. urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa, badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

Ścieżka tematyczna- AGROTECH

10 września 2020 r. ruszy nabór wniosków dla istniejących przedsiębiorstw z branży rolnictwa umożliwiając im rozwój nowych technologii i innowacyjności w sektorze rolnym.

Kredyt na innowacje technologiczne dla firm już istniejących

Kolejnym rodzajem wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw może być Kredyt na innowacje technologiczne. W związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie, COVID-19, wprowadzono w kredycie wiele zmian i ułatwień- zniesienie obowiązku wkładu własnego w projekt, zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej, możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do końca 2020 r. Więcej dowiesz 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla istniejących firm na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Konkursy regionalne dla istniejących firm

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego do 28 sierpnia 2020 r. można aplikować o dotacje unijne na infrastrukturę B+R. Dofinansowanie otrzymać można na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach- inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R lub rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych).

Udostępnij