Dotacje na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Rozpoczął się nabór wniosków do działania POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw- Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19.

 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji, tj.:

1)    produktów leczniczych, w tym szczepionek i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;

2)    wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;

3)    środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;

4)    narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących do zwalczania pandemii COVID-19.

Termin składania wniosków 08.06.2020 - 31.07.2020

 

Zapraszamy

 

Udostępnij