Dotacje na BHP

26 maja 2022

 

Już w czerwcu rusza konkurs w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy nawet do 300 000 zł.

 

Na co?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych m.in:

– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

– urządzenia chroniące przed hałasem, drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem

– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy m.in. na wysokości

– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

– środki ochrony indywidualnej.

Kiedy? 06.06.2022 – 08.07.2022

Dla kogo? Płatnicy składek ZUS

Wysokość wsparcia: min. 10.000 zł, do 80%  do 300 000

Koszty kwalifikowane: do 85% wartości

Budżet konkursu: 90 mln PLN