HORYZONT EUROPA – PROGRAM BADAŃ I INNOWACJI UE

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji. 

 

Charakterystyczne cechy programu:

 • wyróżnienie kluczowych obszarów wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowanego wpływu,
 • obszary współpracy międzynarodowej.

Budżet Programu Horyzont Europa:

 • ok. 95,5 mld euro.

Kto może uczestniczyć?

Podmioty prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Mogą to być jednostki z całego świata np.: 

 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • uczelnie,
 • instytucje publiczne, szpitale, fundacje, organizacje międzynarodowe, start-upy itp.

Podstawowe typy projektów w Horyzoncie Europa i ich finansowanie:

 • Projekty badawczo-innowacyjne- finansowane do 100%
 • Projekty innowacyjne- finansowane do 70 % dla jednostek przemysłowych; dla jednostek „non-profit” do 100%
 • Projekty wspierające- finansowane do 100%
 • Działania w zakresie szkoleń i mobilności- finansowane do 100%Przykładowe konkursy

ACCELERATOR

Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich  branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem  Horyzont Europa.

Konkursy w ramach Akceleratora Europejskiej Rady ds. Innowacji umożliwiają startupom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie wsparcia w rozwoju przełomowych innowacji.

Jest to instrument skierowany  do pojedynczych  podmiotów z sektora MŚP, które wykazują:

 • wysoki potencjał do wzrostu,
 • mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie,
 • zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Sposób finansowania:

 • Granty
 • Komponent inwestycyjny

Budżet konkursu

1 miliard euro.

 

EIC Pathfinder

EIC Pathfinder stworzony został w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego. Ma pomóc Europie objąć rolę lidera w rozwijaniu tych technologii, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności na najbliższe dziesięciolecia.
 
Pathfinder to część programu Horyzont Europa służąca do finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie. W ich tworzeniu uczestniczą zarówno wizjonerzy-naukowcy jak i przedsiębiorcy potrafiący dostrzec potencjał biznesowy pomysłów we wczesnym etapie rozwoju technologicznego (TRL 1-4).
 
Pomysł na projekt musi spełnić następujące warunki:
 
 • wizjonerski pomysł – przekonująca i długoterminowa wizja wprowadzenia radykalnie nowej technologii, która będzie mieć pozytywny wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo,
 • przełomowy cel technologiczny – konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowy w dążeniu do nowej technologii,
 • ambitne interdyscyplinarne badania – podejście i metodologia badawcza obarczona wysokim ryzykiem / dużym zyskiem, z konkretnymi i prawdopodobnymi celami.
 
EIC Pathfinder obejmuje Pathfinder Open i Pathfinder Challenges.
 
 
Pathfinder Open:
 
 • Badania naukowe i technologiczne na wczesnym etapie rozwoju (TRL 1-4)
 • Interdyscyplinarne konsorcja
 • Wizjonerskie pomysły na radykalnie nowe technologie przyszłości
 • Otwarty na badania w dowolnej dziedzinie technologii
Budżet: 3 mln €
 
 
Pathfinder Challenges:
 
 • Rozwijanie obiecujących wskazanych kierunków badawczych na rzecz technologii przyszłości, budowanie europejskiej masy krytycznej i wiedzy (TRL 2-4)
 • Projekty badawczo innowacyjne
Budżet: 4 mln €
 
Projekty Pathfinder (podobnie jak ERC Proof of Concept) generują nowe, często nieoczekiwane możliwości dla dalszych zastosowań komercyjnych lub społecznych.