Aby nie pogubić się w gąszczu programów operacyjnych, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje unijne, A1 Europe postanowiło stworzyć kilka serwisów tematycznych skupionych wokół jednego tematu bądź programu. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na najistotniejszych programach kluczowych dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Nie skupiamy się na prezentowaniu wszystkich możliwych opcji pozyskania funduszy unijnych z wszelkich możliwych programów, priorytetów i działań, lecz na najbardziej znaczących i korzystnych dla przedsiębiorców.

PROW – dotacje na przetwórstwo
Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu rozwoju oraz restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich przeznaczonych dla gospodarstw rolnych z całej Polski.

Usługa A1 – badania rynkowe
Oferujemy profesjonalne badania rynkowe: badanie rynku produktów, usług i pieniądza; badanie rynku producentów, hurtowników, odbiorcy detalicznego; badanie rynku w pełnym zakresie geograficznym tj.                                                                od lokalnego do światowego.

Eko-dotacje (POIŚ, OZE)
Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu ekologii i odnawialnych źródeł energii przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

POIG (zakończony – obecnie POIR)
Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

POIR – Inteligentny Rozwój
Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczonemu dla przedsiębiorców z całej Polski.

Wdrożenie wynalazku
Strona poświęcona dotacjom unijnym z zakresu nowych technologii i wdrożenia wynalazków przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

POPC – Polska Cyfrowa
Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa dla przedsiębiorców realizujących projekty z zakresu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.

Kredyt Technologiczny
Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu realizacji inwestycji w innowacyjne technologie, które są przeznaczone dla przedsiębiorców z całej Polski.

RPO – Świętokrzyskie
Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Świętokrzyskiego (RPO WS) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie świętokrzyskim.

RPO – Podkarpacie
Strona poświecona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego (RPO WP) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie podkarpackim.

RPO – Opolskie
Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Opolskiego (RPO WO) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie opolskim.

RPO – Śląskie
Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego (RPO WSL) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie śląskim.

RPO – Małopolska
Strona poświęcona Małopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu (MRPO) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje województwie małopolskim.

RPO – Lubelskie
Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego (RPO WL) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie lubelskim.

Dotacje na projekty B+R
Strona poświęcona projektom badawczo-rozwojowym przeznaczonym dla przedsiębiorców z całej Polski.

POPW – Polska Wschodnia
Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Polska Wschodnia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim                                                                            i warmińsko-mazurskim.

 

Przydatne linki

Poniżej prezentujemy przydatne linki do serwisów poświęconych tematyce funduszy unijnych.

 
Fundusze Europejskie – dokumenty i informacje o dotacjach z Unii Europejskiej
 
Fundusze Europejskie – Pismo Ogólnopolskie
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
Wspieramy e-biznes – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Portal Innowacji
 
Europa - portal Unii Europejskiej