SERWISY TEMATYCZNE A1 EUROPE - SKUTECZNYCH SPECJALISTÓW OD DOTACJI UNIJNYCH

Aby nie pogubić się w gąszczu programów operacyjnych, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje unijne, A1 Europe postanowiło stworzyć kilka serwisów tematycznych skupionych wokół jednego tematu bądź programu. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na najistotniejszych programach kluczowych dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Nie skupiamy się na prezentowaniu wszystkich możliwych opcji pozyskania funduszy unijnych z wszelkich możliwych programów, priorytetów i działań, lecz na najbardziej znaczących i korzystnych dla przedsiębiorców.

Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu rozwoju oraz restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich przeznaczonych dla gospodarstw rolnych z całej Polski.

Oferujemy profesjonalne badania: rynku produktów, usług i pieniądza; badanie rynku producentów, hurtowników, odbiorcy detalicznego; badanie rynku w pełnym zakresie geograficznym tj. od lokalnego do światowego.

Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu ekologii i odnawialnych źródeł energii przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczonemu dla przedsiębiorców z całej Polski.

Strona poświęcona dotacjom unijnym z zakresu nowych technologii i wdrożenia wynalazków przeznaczonych dla przedsiębiorców z całej Polski.

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa dla przedsiębiorców realizujących projekty z zakresu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona poświęcona przedsięwzięciom z zakresu realizacji inwestycji w innowacyjne technologie, które są przeznaczone dla przedsiębiorców z całej Polski.

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Świętokrzyskiego (RPO WS) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie świętokrzyskim.

Strona poświecona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego (RPO WP) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie podkarpackim.

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Opolskiego (RPO WO) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie opolskim.

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego (RPO WSL) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie śląskim

Strona poświęcona Małopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu (MRPO) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje województwie małopolskim.

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego (RPO WL) dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwie lubelskim.

Strona poświęcona projektom badawczo-rozwojowym przeznaczonym dla przedsiębiorców z całej Polski.

Strona poświęcona FEnIKS – Funduszom Europejskim na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Strona poświęcona projektom badawczo-rozwojowym przeznaczonym dla przedsiębiorców z całej Polski.Strona poświęcona nowemu programowi ramowemu badań i innowacji UE 

Strona poświęcona Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki.

Strona poświęcona inwestycjom i finansowaniu technologii w Unii Europejskiej

Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Polska Wschodnia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.