POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Już 20 listopada br. wystartuje nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, w którym wsparcie zostanie przyznane projektom inwestycyjnym, mającym na celu stworzenie bądź rozwój centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje nt. konkursu:

 • Termin naboru: 20 listopad 2017 – 19 styczeń 2018
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln EUR
 • Środki przeznaczone na dofinansowanie: 460 mln PLN
 • Wnioskodawcy: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Typy projektów inwestycyjnych:
 

 • projekty zakładające rozwój bądź stworzenie centrów badawczo-rozwojowych  w przedsiębiorstwie 

Maksymalna intensywność pomocy:

 •  dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 70%
 •  dla średnich przedsiębiorstw: do 60 %
 •  dla dużych przedsiębiorstw: do 50% 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 • środki trwałe, koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, koszty nabycia wartości
 • niematerialnych i prawnych (np. licencji, know-how), koszty doradztwa i równorzędnych
 • usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. 

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, skontaktuj się z nami.

 

Udostępnij