Jak napisać projekt o dofinansowanie unijne? cz.2

 

 
„Dotacje na innowacje – szansą na szybszy rozwój, czyli jak przygotować się do projektu dotacyjnego” cz. 2.
 
 
Bez względu jednak na wybór programu wnioski dotacyjne miały podobne wymogi w zakresie fundamentalnych kwestii i konieczne było odniesienie się do następujących obligatoryjnych zagadnień:
 
  1. Zapoznanie się i zrozumienie dokumentacji konkursowej, czyli wytycznych. Niestety dokumentacja ta jest napisana językiem specjalistycznym i konieczne jest posiadanie  doświadczenia w pisaniu wniosków, aby zrozumieć, co i jak należy zrobić. Tutaj bardzo często może być niezbędna pomoc specjalistów, którzy pozwolą zwiększyć szanse na powodzenie projektu.
  2. Zdefiniowanie problemów, które projekt ma rozwiązać. Uzasadnienie realizacji projektu jest kluczowe w kontekście oceny, gdyż pozwoli Ekspertom zrozumieć, dlatego projekt jest ważny dla wnioskodawcy jak i dla otoczenia społeczno-gospodarczego.
  3. Przeprowadzenie badań rynku (popytu i konkurencji) w celu wykazania uzasadnienia rynkowego i opłacalności projektu. 
  4. Zdefiniowanie szczegółowych i kwantyfikowalnych (koniecznie liczbowych) celów projektu na poziomie produktów projektu jak i jego rezultatów np. ile nowych produktów zostanie wprowadzonych na rynek, ile nowych miejsc pracy powstanie, jakie będą wskaźniki finansowe?
  5. Opisanie zasobów organizacyjnych, ludzkich i technicznych wnioskodawcy niezbędnych do realizacji projektu?
  6. Opracowanie szczegółowego budżetu wraz ze wskazaniem parametrów zaplanowanych do zakupu wydatków oraz potwierdzeniem źródeł szacowania ceny.
  7. Precyzyjne zdefiniowanie innowacyjności produktu lub technologii wskazując jednocześnie w sposób liczbowy cechy innowacji w porównaniu do wiodących konkurentów. Uszczegółowienie koncepcji jest niezbędne, aby wykazać wyższość nowego rozwiązania nad dotychczasowymi. 
  8. Zaplanowanie źródeł finansowania mając na uwadze konieczność udokumentowania tych środków na podstawie np. promesy pożyczki, kredytu, wyciągi z rachunków bankowych. 
  9. Opracowanie analizy finansowej z uwzględnieniem historii finansowej wnioskodawcy, uwarunkowań rynkowych i źródeł finansowania. 
  10. Ustalenie listy załączników niezbędnych do złożenia wniosku, która zawsze będzie uwarunkowania konkursem, typem wnioskodawcy czy zakresem projektu. Być może konieczne będzie pozyskanie opinii o innowacyjności, badań, listów intencyjnych, warunkowych umów o pracę itd. 
 
Powyższe zagadnienia są wymagane już od początku dotacji unijnych w Polsce, dlatego też nie przewidujemy zmiany w tym zakresie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027. 
 
Pomimo tego, że jeszcze nie znamy nowych programów ani terminów naborów, już teraz powinniśmy określić jaki nowy produkt, czy nową technologię chcemy opracować i jaką innowację chcemy wdrożyć oraz które instytucje biznesowe lub naukowe mogą być nam w tym pomocne. 
Początki perspektywy 2021 – 2027 mogą być trudne, ale im wcześniej zapoznamy się z mechanizmami oceny, tym większe nabędziemy doświadczenie, co na pewno zaowocuje. „Rozpoznanie w boju” jest wyjątkowo cennym doświadczeniem. Kolejnym argumentem przygotowania wniosków na pierwsze konkursy jest duża wielkość alokacji w działaniu. Gdy kończą się pieniądze w programach, jest coraz trudniej. Dlatego też nie ma na co czekać – należy już teraz przygotowywać pomysły na przyszły rok. 
 

Dofinansowanie unijne: skorzystaj z pomocy specjalistów

 
Wyspecjalizowana i doświadczona firma przygotuje całość dokumentacji i sporządzi wniosek. Ponadto będzie odpowiadać za bieżące zarządzanie projektem oraz jego rozliczenie, które stanowi podstawę do uzyskania refundacji pozyskanych środków. Współpraca taka w efekcie znacząco odciąży beneficjenta od kwestii biurokratyczno-formalnych związanych z projektem.
 
 
Michał Mynarski 
Kierownik Działu Projektów – Project Manager
A1 Europe Sp. z o.o.
 
Udostępnij