Dotacje unijne 2021. Jak i na co można zdobyć fundusze unijne?

Dotacje unijne 2021: na co w tym roku można pozyskać finansowanie? Rozwój firm, design, nowe działalności. Fundusze unijne czekają na Twój wniosek. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej umożliwia realizację projektu lub przedsięwzięcia biznesowego, którego sfinansowanie z innych źródeł może być utrudnione. Procedura ubiegania się o dotację unijną jest złożona, dlatego potencjalni beneficjenci powinni poznać jej ogólny przebieg i założenia przed rozpoczęciem starań o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy UE.

Dotacje unijne 2021 dla firm

Dotacje unijne dla firm to pula przeznaczona dla już istniejących przedsiębiorstw. Fundusze unijne wspierają:

  • rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw,
  • ochronę środowiska, 
  • infrastrukturę, 
  • ochronę miejsc pracy, 
  • rozwój usług dla społeczeństwa, 
  • rozwój lokalny. 

Polska jest obecnie jednym z liderów w efektywnym wykorzystaniu dotacji unijnych. 

Polska z budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy otrzyma z Unii Europejskiej ok. 770 mld zł

Z czego ok. 57,3 mld euro przypadnie nam w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a 72,2 mld euro na realizację polityki spójności. 

Nowa perspektywa unijna na lata 2021 - 2027 koncentrować będzie się na tematach związanych z innowacyjnością, badaniami i rozwojem (B+R) oraz współpracą nauki z biznesem, ale również jednym z najważniejszych zagadnień będzie transformacja w kierunku zielonej gospodarki.

Dotacje unijne 2021 dla firm to okazja do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firmy i możliwość przede wszystkim skorzystania z dofinansowania unijnego w ramach flagowego konkursu organizowanego przez NCBiR- POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka.

Na co można otrzymać dofinansowanie z tej dotacji unijnej? Jest to największy ogólnopolski program unijny finansujący badania i rozwój oraz innowacje. Są to przede wszystkim dotacje na rozwój, dotacje na prace B+R, dotacje na ulepszenie procesów produkcji. 

Program nastawiony jest na opracowanie dzięki przeprowadzonym pracom B+R innowacyjnych produktów, usług czy technologii. Inwestycje w innowacje stanowią jeden z czynników wzrostu konkurencyjności firmy.

 
Dotacje unijne 2021 dla firm: programy regionalne

Dotacje unijne dla firm w 2021 to także możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

40% funduszy z polityki spójności zostało podzielone na programy regionalne, którymi zarządzają marszałkowie województw. 

Największą kwotę jaką otrzyma, jest województwo śląskie, ponad 2,3 mld euro. Małopolska otrzyma ponad 1,5 mld euro. Dotacje unijne dla firm w Małopolsce przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm będą mogli otrzymać w ramach konkursu "Bon na innowacje- bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem". Jest to dofinansowanie dotyczące przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania wraz z wdrożeniem wyników tych prac do własnej działalności gospodarczej i wprowadzenie na rynek nowych lub udoskonalonych produktów, usług czy wyrobów.
Dotacje unijne 2021 dla firm śląskie przedsiębiorstwa mogą pozyskać w ramach programów- Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach oraz Innowacje w MŚP. W przypadku tego drugiego, wspierane będą projekty inwestycyjne, przewidujące między innymi dostosowanie mikro i małych firm z szeroko rozumianej branży turystycznej do działania w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Ponadto, przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Dotacje unijne 2021 na rozpoczęcie działalności

Formą przeciwdziałaniu bezrobocia są bezzwrotne dotacje unijne na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy, która wypłacana jest bez ponoszenia wydatków w formie wkładu własnego. Wysokość dotacji z urzędu pracy jest różna i zależy od kwot, jakie urzędy na ten cel otrzymały. Wszelkie informacje można uzyskać w danym urzędzie właściwym na miejsce zamieszkania, pobytu czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc firmy doradczej, czyli jak skutecznie zdobyć fundusze unijne?

Przedsiębiorcy rozważający wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy europejskich powinni wziąć pod uwagę skorzystanie z usług instytucji doradczej, doświadczonej w pozyskiwaniu środków UE. Niejednokrotnie bowiem rozliczenie projektu bywa bardziej skomplikowane niż proces aplikowania. Uzależnione jest także od sposobu przygotowania wniosku o dofinansowanie, o czym należy pamiętać już na etapie sporządzania wniosku i z wyprzedzeniem brać pod uwagę jego rozliczenie oraz mogące pojawić się trudności i problemy.

Udostępnij