Dotacje unijne dla firm: gdzie szukać sposobów finansowania własnego biznesu?

Kluczem rozwoju firm jest inwestowanie w nowoczesne technologie. Wszechobecna technologia w obecnym czasie to bezsprzecznie temat przyszłości. Wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania technologiczne zarówno ułatwiają nam, użytkownikom, codzienne funkcjonowanie, ale przede wszystkim pozwalają na rozwój współczesnych przedsiębiorstw, prowadząc do wzrostu konkurencyjności firmy jak i jej pozycji na rynku.

Dotacje unijne dla firm na rozwój własnej technologii

Postęp technologiczny i zaawansowane nowoczesne technologie pozwalają firmom poprawić jakość produktu, zaoszczędzić czas podczas produkcji, jednocześnie zwiększając efektywność produkcji, co prowadzi do szybszego wprowadzenia danego produktu, usługi czy technologii na rynek. Wzrasta dzięki temu innowacyjność gospodarcza firmy, długofalowa strategia rozwoju firmy, ale również przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji gospodarczej Polski.

Wprowadzenie innowacji technologicznej to cały proces działań, które należy zrealizować w firmie. Zaczynamy od pomysłu na dany projekt, usługę, produkt czy nową technologię, który prowadzi do wprowadzenia produktu (technologii czy usługi) na rynek. Przedsiębiorcy planujący wdrożyć innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą ubiegać się o dotację unijną. Istotne znaczenie przy wyborze odpowiedniego programu operacyjnego, z którego chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie unijne dla firm, ma wielkość przedsiębiorstwa oraz lokalizacja projektu.

Dotacje unijne dla firm na rozwój i wdrożenie nowego produktu

O dotacje unijne w ramach konkursu Badania na rynek ubiegać mogą się firmy z sektora MŚP. Jest to instrument dotyczący finansowania wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wprowadzenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowane można wykorzystać na przykład na zakup maszyn i urządzeń służących do uruchomienia produkcji nowych produktów, zakup nieruchomości czy budowę nowej linii produkcyjnej.

Finansowanie nowych technologii z dotacji unijnych

Kredyt technologiczny jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, największego programu dotacyjnego. Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oferuje dotacje w formie premii technologicznej. Kredyt na innowacje technologiczne to możliwości sfinansowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub wdrożeniem wyników prac B+R nabywanych w ramach projektu, jest źródłem finansowania nakierowanym na dostarczanie firmom środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie nowoczesnych technologii. Jest to szansa na uzyskanie dodatkowych funduszy przez firmę, która pragnie zainwestować w nowe technologie, np. dofinansowanie linii technologicznej.

Wyjątkowość tego wsparcia, w odróżnieniu od innych form pozyskania dotacji, polega na tym, że dotację unijną stanowi spłata części kapitału kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na inwestycję mającą na celu wdrożenie nowej technologii.

Finansowanie rozwoju produktu z Funduszy unijnych

Program "Bon na innowacje" umożliwia firmom zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Jednocześnie działanie to ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Głównym celem konkursu jest zapewnienie firmom dofinansowania unijnego i dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Dotacja unijna przeznaczona jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów, wyrobów, usług, technologii, zmian procesowych.

Udostępnij