Czego dotyczy projekt POIR 2.3.5 ? Jak się dobrze przygotować ?

O dotacje unijne mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy zlokalizowane poza regionem Polski Wschodniej.  Na co udzielana jest dotacja? Jaka jest wysokość dofinansowania? Jak skutecznie przygotować projekt?

Jest to działanie dla firm spoza województw:

  • lubelskiego,
  • podlaskiego,
  • podkarpackiego,
  • świętokrzyskiego
  • warmińsko-mazurskiego.

W ramach tego programu unijnego dotacja udzielana jest na projekt wzorniczy, który doprowadzi do wdrożenia innowacji produktowej. Działanie design dla przedsiębiorców umożliwia również dofinansowanie kosztów niezbędnych inwestycji. W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów. Konkurs design dla przedsiębiorców finansuje usługi audytu wzorniczego, strategii opracowania projektu wzorniczego, prototypowania, testów, umożliwia też pokrycie niezbędnych usług doradczych. W przypadku realizacji inwestycji, działanie 2.3.5 design dla przedsiębiorców pokrywa zakup środków trwałych oraz know-how, które służą wdrożeniu produktu. Wsparcie udzielane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej (np. mała firma z woj. pomorskiego może w ramach design dla przedsiębiorców 2.3.5 liczyć na 55% dofinansowania).

SPRAWDŹ szczegóły dotyczące dofinansowania Design dla przedsiębiorców >>>

W design dla przedsiębiorców  koniecznym jest, aby innowacja produktowa zaspokajała potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Ograniczenia te mogą być natury fizycznej (np. osoby na wózkach inwalidzkich, osoby niewidome, głuchonieme), poznawczej (osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi), dotyczyć grup o specjalnych potrzebach (np. osoby starsze, kobiety w ciąży). Produkt powstały dzięki wsparciu z dotacji na design dla przedsiębiorców 2021 powinien znosić bariery, dzięki czemu osoby z ograniczeniami będą mogły z niego korzystać na równi z innymi. 

Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm

Działanie POIR design dla przedsiębiorców z założenia ma upowszechniać wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. Ocenie podlegać będzie przy tym czy w proces opracowania projektu wzorniczego włączono końcowych użytkowników. W powyższym może pomóc zastosowanie i upowszechnienie metody design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. W ocenie wniosków do tego działania weryfikowane będzie czy końcowi użytkownicy wezmą udział w opiniowaniu prototypu, czy osoby z ograniczeniami funkcyjnymi zostaną zaproszone do analizy potrzeb i testowania wyników projektu. Ma to na celu zbadanie jaki może być odbiór rynku. Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm pomoże wdrożyć myślenie projektowe do identyfikacji celów, wprowadzić cechy, które poprawią doświadczenia użytkowników, a ostatecznie zaproponować na rynku nowy lub znacząco ulepszony produkt, na który będzie popyt i który będzie miał uzasadnienie biznesowe. 

Udostępnij