Zaangażowanie A1 Europe w rozwój sztucznej inteligencji

We wrześniu A1 Europe złożyła swoje uwagi do „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019-2027” w sekcjach 3.5.4- Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz 3.5.7- Kompleksowe finansowanie z UE 2021-2027. Uwagi były przesłane w ramach konsultacji społecznych. Korzystając z wiedzy uzyskanej przy projektach IT opartych o SI/AI, blockchain itp., naszym Klientom staramy się ułatwiać rozwój i wdrożenia w przyszłości wyników prac/badań poprzez monitorowanie wytycznych i wnoszenie uwag poprawiających procedury pozyskiwania dotacji na badania i innowacje.

 

Udostępnij