28 maja 2018 roku rusza ogólnopolski program POIR, działanie 2.1 

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 
 350 000 000,00 PLN

 

Zapraszamy do współpracy.
Zespół A1 Europe 

 

 

 

Partnerzy

Glokor