UŁATWIENIA W KREDYCIE NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Czy Kredyt na innowacje technologiczne stanie się flagowym konkursem POIR- działanie 3.2.2 i szansą na rozwój firmy? Budowanie przewagi nad innymi, wdrażanie nowości przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziło od 1 czerwca 2020 r. nowe zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne. Pozwolą one przedsiębiorcom łatwiej uzyskać dofinansowanie, które umożliwi wdrożenie zmian i całkowicie odmienić sytuację w firmie. Dzięki wprowadzonym ułatwieniom więcej przedsiębiorstw będzie mogło się ubiegać o dotację.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Wsparcie można uzyskać łatwiej, ponadto będzie można sfinansować z jego pomocą więcej wydatków, np. koszty przebudowy i adaptacji budynków. Konkurs potrwa do 30 grudnia 2020 r. O kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają zdolność kredytową oraz planują wdrożyć w swojej firmie innowacyjny projekt.
Jeśli firma nie posiada zaplecza badawczo-rozwojowego, istnieje możliwość współpracy z instytucjami zajmującymi się prowadzeniem zewnętrznych badań, których celem jest tworzenie nowych technologii. Wysoki poziom innowacyjności zwiększy szansę otrzymania kredytu. Dofinansowanie pozwoli na wdrożenie zmian i całkowicie odmienić sytuację w firmie. 

 

Innowacja na skalę firmy

Premię można przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Ułatwienia

Wprowadzono zmiany, przede wszystkim zniesiony został górny limit finansowania premii technologicznej. Teraz można uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Poziom dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy. Maksymalnie to 70 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Ułatwieniem jest również możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa. Do tej pory technologia musiała prowadzić do wytworzenia zupełnie nowych lub znacznie ulepszonych produktów lub usług w skali krajowej. Obecnie ten wymóg już nie obowiązuje – wystarczy, by były to nowatorskie rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. 

 

Więcej wydatków kwalifikowalnych

Zwiększony został katalog wydatków. Teraz premia technologiczna udzielona przez bank sfinansuje więcej, m.in.:

  • koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
  • roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
  • koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli.

 

Na koniec, zniesiono obowiązek wniesienia przez przedsiębiorcę wkładu własnego w projekt. Bank może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

 

Udostępnij