Trzy centra badawczo-rozwojowe w ramach konkursu POIR

Współpraca z Tabor Dębica Sp. z o.o. zaowocowała najnowszym osiągnięciem A1 Europe i pozyskaniem dotacji w wysokości 6 821 000 zł w ramach działania POIR 2.1- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R na projekt "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TABOR Dębica Sp. z o.o.".
Przedmiotem projektu jest rozwój dotychczasowej działalności B+R spółki Tabor Dębica, poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego odnowy zestawów kołowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem technologicznym. 
Celem nadrzędnym projektu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej metody odnowy zestawów kołowych, które obecnie są wykorzystywane w transporcie kolejowym oraz szynowym. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na niwelację zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji kół pojazdów kolejowych oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Następstwem realizacji projektu będzie wdrożenie wyników prac do własnej działalności gospodarczej, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na pozycję i konkurencyjność spółki Tabor Dębica w branży kolejnictwa.

W ramach konkursu POIR 2.1 jest to już trzecia dotacja w ramach jednego naboru, którą pozyskaliśmy dla naszych klientów, co stanowi prawie 9% liczby przyznanych dotacji. Firma Raytech Piotr Kasprzycki uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,7 mln zł. Przedsiębiorstwo Artvimed Chrobry otrzymało wsparcie w wysokości ponad 2,5 mln zł. 

Serdecznie gratulujemy życząc sukcesów podczas realizacji projektu.

 

Udostępnij