Sukces A1 Europe

Współpraca przy kolejnych projektach okazała się sukcesem. Tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego, działanie 1.2 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach uzyskaliśmy ponad 3 mln zł dla dwóch bardzo dobrze ocenionych projektów. 
 
Firma ATEST-GAZ A.M. PACHOLE Spółka Jawna, działająca na rynku elektronicznych, przemysłowych systemów bezpieczeństwa, na projekt "Ulepszone metrologicznie optoelektroniczne czujniki gazu do przemysłowych systemów bezpieczeństwa" uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 221 584,27 zł.
W przemysłowych procesach produkcji dóbr używane są substancje niebezpieczne dla zdrowia, życia bądź mienia, również w formie gazu, szczególnie niebezpieczne, gdyż często niewidoczne dla człowieka.
W ramach projektu przeprowadzone będą prace B+R ukierunkowane na udoskonalenie metody pomiaru stężenia gazów z wykorzystaniem elementów optoelektronicznych, dzięki czemu opracowane będą czujniki przeznaczone do systemów bezpieczeństwa gazowego, ze znacząco ulepszonymi własnościami metrologicznymi.
Opracowany produkt będzie funkcjonalnie bezpieczny, co przyczyni się do ilościowej oceny stopnia redukcji ryzyka systemu zabezpieczeń, który go wykorzystuje. To innowacyjne rozwiązanie będzie miało zastosowanie w kluczowych gałęziach przemysłu jakimi są m.in chemiczny, spożywczy oraz HVACR.
 
Firma MPL POWER ELEKTRO Spółka z o.o. na projekt "Inteligentny, skalowalny akumulator oparty na technologii litowo-jonowej do zastosowań w przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania i podtrzymania zasilania" otrzymała dofinansowanie w wysokości 794 427,21 zł. 
Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji akumulatorów opartych na technologii litowo-jonowej mających zastosowanie w trzech kluczowych obszarach, a mianowicie przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania oraz podtrzymania zasilania.  
Na bazie uzyskanych rezultatów opracowana zostanie technologia wytwarzania znacząco ulepszonych akumulatorów litowo-jonowych. Opracowana technologia pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę europejską produktu o nowych właściwościach oraz podwyższonych parametrach użytkowych.
 
Dziękujemy za owocną współpracę.

Życzymy sukcesów.

 

Udostępnij