Sukces A1 Europe - Firma Fenea

Sukcesem zakończyła się nasza współpraca z firmą FENEA zajmującą się między innymi frezowaniem, toczeniem, usługami ślusarskimi. Przedsiębiorstwo FENEA na projekt "Wprowadzenie innowacji sposobem na pandemię", który dotyczy stworzenia linii produkcyjnej do napełniania innowacyjnych pojemników aerozolowych i osadzanie głowicy/adaptera dozującego na tych pojemnikach uzyskało dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.
W związku z doświadczeniem związanym z branżą aerozolową firma FENEA podjęła się pracom nad rozwiązaniami dozującymi i wykorzystaniem patentu na głowicę (adapter) dozujący. Ogromną zaletą rozwiązania jest jego uniwersalność i wysoka innowacyjność. W przypadku ewentualnego chwilowego braku zapotrzebowania na innowacyjne produkty można urządzenie wykorzystać do napełniania standardowych opakowań.

Dziękujemy za owocną współpracę. Życzymy dalszych sukcesów podczas realizacji projektu.

 

Udostępnij